Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Wie moet een arbeidsreglement opstellen?

Principe

De werkgever dient een arbeidsreglement op te stellen, ook al stelt hij maar één werknemer tewerk.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2022

Elke werkgever, ongeacht zijn activiteit (industrie, handel, landbouw, non-profit, …) of zijn juridische vorm (natuurlijke persoon, VZW, NV, …) moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst of een stageovereenkomst gebonden is, ongeacht of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is en ongeacht of hij al dan niet aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden onderworpen is.

Deze verplichting geldt ook voor de openbare diensten. Wij zullen hier echter niet ingaan op de specifieke bepalingen voor de openbare diensten.

Ook de ondernemingen naar buitenlands recht moeten voor hun personeel dat in België tewerkgesteld is een arbeidsreglement opstellen, zelfs indien ze in België geen enkel filiaal bezitten.

Alle artikelen over Wie moet een arbeidsreglement opstellen?