Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Belangrijke weetjes over het arbeidsreglement

Sancties

Wat zijn de sancties indien u de verplichtingen niet naleeft?

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024

Vroeger stelde de werkgever die geen of een onvolledig arbeids­reglement opstelde, die de procedure tot opstelling en wijziging van het arbeidsreglement niet respecteerde of die de regels van de bekendmaking niet naleefde, zich bloot aan administratieve en strafrech­telijke sancties.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuw Sociaal Strafwetboek zijn de gevolgen van het niet naleven van de reglementering over het arbeidsreglement in belangrijke mate gewijzigd:

  • Enerzijds stelt de werkgever die de procedure tot opstelling en wijziging van het arbeidsreglement niet respecteert of die geen kopie van het reglement overmaakt aan de werknemer zich niet meer aan strafrechtelijke of administratieve sancties bloot. In deze gevallen zal het arbeidsreglement gewoonweg niet meer ingeroepen kunnen worden tegen de werknemer (deze laatste zal daarentegen de bepalingen van het arbeidsreglement wel kunnen inroepen tegen zijn werkgever).
  • Anderzijds stelt de werkgever die geen of een onvolledig arbeids­reglement opstelt en die de andere regels van de bekendmaking niet naleeft, zich bloot aan sancties van het niveau 2.

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Arbeidsreglement” in de rubriek "Sociale inspectie en sociaal strafrecht federaal". 

Alle artikelen over Belangrijke weetjes over het arbeidsreglement