Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Wie moet een arbeidsreglement opstellen?

Enkele opmerkingen vooraf

In bepaalde gevallen kunnen afzonderlijke arbeidsreglementen opgemaakt worden. De werkgever moet erop toezien dat de taalwetgeving nageleefd wordt.

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2023

Mogelijkheid om verschillende reglementen op te stellen

Indien er binnen de onderneming meerdere categorieën van werknemers of meerdere afdelingen zijn, kan de werkgever vrij een gemeenschappelijk arbeidsreglement voor die verschillende categorieën of afdelingen dan wel afzonderlijke arbeidsreglementen opstellen.

In dat laatste geval moet de werkgever er wel voor waken geen verschil in behandeling tussen zijn werknemers in te voeren dat niet op objectieve gronden berust. Bovendien is het af te raden om een verschil in behandeling louter te laten steunen op het statuut van arbeider of bediende.

Taalgebruik

Het arbeidsreglement moet in ieder geval overeenkomstig de wetgeving op het taalgebruik opgesteld worden. Zie voor de toepassing van deze reglementering onze informatie over het taalgebruik in de onderneming.

Alle artikelen over Wie moet een arbeidsreglement opstellen?