Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale partners bereiken een ontwerpakkoord voor 2023-2024

De Groep van Tien, dat zijn de belangrijkste onderhandelaars van de sociale partners, sloten vorige week een ontwerp van sociaal akkoord voor 2023-2024 af. Eens dat akkoord is goedgekeurd door de achterban, kunnen de sociale partners in de individuele sectoren beginnen onderhandelen. In dit artikel vind je de krachtlijnen van het ontwerpakkoord.

27 maart 2023

Wat staat er in het ontwerpakkoord?

Eind 2022 heeft de regering de loonnorm vastgelegd op nul procent, nadat de sociale partners hierover geen akkoord konden bereiken. Wel kunnen bedrijven die in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winsten hebben gemaakt een koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers.

De sociale partners vonden in hun ontwerpakkoord van 15 maart 2023 wel een consensus rond volgende thema’s:

  • SWT-stelsels
  • Landingsbanen vanaf 55 jaar (tijdskrediet eindeloopbaan)
  • Vrijwillige en fiscaal gunstige overuren
  • Cao 159 (economische werkloosheid bedienden)
  • Minimumlonen

Verlenging van bestaande SWT-stelsels

De bestaande regimes van SWT op 60 jaar (zwaar beroep, nachtarbeid, bouw, lange loopbaan) worden verlengd tot 30 juni 2025. Ook voor SWT op 58 jaar (mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen) komt er een verlenging tot 30 juni 2025. In ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering blijft de minimumleeftijd voor SWT 60 jaar.

Ook voor het regime waarbij een werknemer in SWT kan genieten van een vrijstelling van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid, blijven de regels ongewijzigd tot 30 juni 2025.

Landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid verlengd om een landingsbaan (synoniem: tijdskrediet eindeloopbaan) met uitkering te gebruiken vanaf 55 jaar. De verlenging geldt tot 30 juni 2025.
Lees meer: ‘Wat is het eindeloopbaantijdskrediet?’

Vrijwillige en fiscaal gunstige overuren

Het stelsel van de 120 vrijwillige relance-overuren wordt verlengd tot 30 juni 2025. Ook de optrekking van het aantal fiscaal gunstige overuren van 130 overuren naar 180 overuren/jaar voor alle sectoren wordt verlengd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Lees meer: ‘Relance-overuren onmiddellijk van toepassing in afwachting van de wet’

Lees meer: ‘Fiscaal gunstige overuren opgetrokken tot 180 uren’

Verlenging van cao 159

Na het uitdoven van de tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis konden werkgevers hun werknemers nog steeds tijdelijk werkloos stellen omwille van economische redenen. Om dat type werkloosheid te kunnen in roepen voor bedienden, moet je als werkgever normaalgezien gebonden zijn door een sectorale cao of een ondernemings-cao, ofwel een ondernemingsplan opstellen. Die verplichting viel echter tijdelijk weg dankzij de nationale cao nr. 159, die nog geldig is tot en met 30 juni 2023.

De sociale partners hebben nu beslist om die soepele procedure van cao nr. 159 met twee jaar te verlengen, namelijk tot en met 30 juni 2025. Tot dan zal je dus als werkgever geen cao moeten afsluiten, noch een ondernemingsplan moeten opstellen wanneer je je bedienden tijdelijk werkloos moet stellen wegens economische oorzaken (bv. door een dalende omzet).

Stappenplan: ‘Hoe ga je na of je economische werkloosheid voor je bedienden kan invoeren?’

Minimumlonen

De sociale partners herbevestigen de afspraken die ze in 2021 maakten rond de minimumlonen. Het gaat concreet over het optrekken van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) met 35 euro op 1 april 2024 en nog eens op 1 april 2026.

De meerkost die gepaard gaat met de optrekking van het GGMMI zal maximaal gecompenseerd worden door de invoering van een zeerlagelonencomponent in de structurele vermindering.

Afspraken over de aanvullende pensioenen

Om de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de aanvullende pensioenen weg te werken, moeten de sectoren tegen eind 2026 een regeling treffen.  Bedrijven hebben tijd tot eind 2029.

Om de gesprekken daarover alle kans te geven, vragen de sociale partners opnieuw een ‘standstill’ voor fiscale en parafiscale regels voor de tweede pijler. Ze vragen de regering om tot eind 2027 niets te wijzigen aan de huidige fiscale en sociale behandeling van premies, bijdragen en prestaties, noch voor werkgevers, noch voor werknemers.

Ontwerpakkoord als basis voor sectorakkoorden 2023-2024

Bovenstaande punten zijn onderdeel van het ontwerpakkoord dat de Groep van Tien bereikte. Dat ontwerp moet nu definitief worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Ook moeten bepaalde afspraken wettelijk verankerd worden in wetten of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Eens dat allemaal gebeurd is, kunnen ook de onderhandelingen op sectorniveau van start gaan.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen dit verder op. Van zodra er meer info bekend is, lees je het op Lex4You.

Bron