Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Hoeveel moet een betaald sportbeoefenaar verdienen?

Een werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt als betaald sportbeoefenaar beschouwd. Eén van die voorwaarden is dat de sportbeoefenaar meer moet verdienen dan een bepaald jaarlijks minimumbedrag. Dat bedrag wordt, net zoals elk jaar, in 2022 op 1 juli geïndexeerd.

1 juli 2022

Wie is betaald sportbeoefenaar?

Om als betaalde sportbeoefenaar beschouwd te worden, moet een sportbeoefenaar aan twee voorwaarden voldoen.

Sportbeoefenaars moeten ten eerste de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een andere persoon.

Daarnaast moeten zij een jaarlijks minimumloon ontvangen. Het bedrag hiervan wordt elk jaar op 1 juli aangepast.

Dat bedrag omvat alle bedragen waarop de sportbeoefenaar recht heeft: het vaste maandloon, maar ook de variabele elementen, zoals matchpremies, voordelen in natura, verplaatsingspremies, winstpremies,... evenals de terugbetaling van kosten.

Het bedrag op 1 juli 2022

Het jaarbedrag wordt verhoogd tot 11.040 euro en is geldig van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.

Bron