Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overuren met overloon - Voordelige belastingregeling uitgebreid tot 180 uren

Op grond van het sociaal akkoord dat op 8 juni jongstleden werd gesloten wordt het aantal overuren met overloontoeslag dat fiscaal voordelig wordt behandeld opgetrokken van 130 tot 180 overuren voor alle sectoren en dit voor de periode die loopt van 1 juni 2021 tot 30 juni 2023.

31 december 2021

Waaruit bestaat het belastingvoordeel?

Een bepaald aantal overuren met overloon geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij de werkgever en op een vermindering van bedrijfsvoorheffing bij de werknemer.  

Deze voordelen zijn in principe beperkt tot maximaal 130 overuren per jaar en per werknemer.

In 2019 en 2020 werd dit algemeen maximum tijdelijk opgetrokken tot 180 uren. Maar op 1 januari 2021 werd het maximumaantal overuren teruggebracht op 130 uren.

Dit geldt niet voor de horeca- en bouwsector waar al sinds 2014 al een hogere limiet van toepassing is.

Verhoging van de algemene limiet

De regering is nu van plan om de limiet voor overuren te verhogen van 130 tot 180 uren, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. Deze verhoging heeft betrekking op alle sectoren en is een tijdelijke maatregel, die afloopt op 30 juni 2023

Concreet betekent dit dat u vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 opnieuw recht hebt op 50 bijkomende fiscaal voordelige overuren per jaar [1].

Met andere woorden :

  • de limiet van 130 overuren wordt verhoogd tot 180 uren voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022), op voorwaarde dat deze extra 50 overuren worden verricht in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
  • in 2022 zal het maximumaantal overuren dat recht geeft op het belastingvoordeel opnieuw 180 uur bedragen (die gedurende het hele jaar kunnen worden gepresteerd).
  • in 2023 moeten het basisquotum van 130 uur en de bijkomende 50 overuren worden gepresteerd in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. 

En in de sector van het bouwbedrijf?

De tijdelijke verhoging is ook van toepassing op de bouwsector (en aanverwante sectoren).

Voor deze sectoren gold reeds een verhoogde limiet van 180 overuren, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gebruikt voor de 50 bijkomende overuren.

Deze voorwaarde is niet vereist in het kader van de tijdelijke maatregel. Tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2023 kunnen werkgevers in de bouwsector dus gebruik maken van het quotum van 50 overuren zonder aan de verplichting van aanwezigheidsregistratie te voldoen.

Werkgevers die gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem zullen in de toekomst wel in aanmerking komen voor een interessantere verhoging tot 220 (bouw en aanverwante sectoren die werken in onroerende staat verrichten) of zelfs 280 overuren (werkgvers die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren) [2].

Deze maatregel is echter nog niet officieel omdat er eerst een voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie moet zijn. 

Schematisch

 

1e en 2de kwartaal 2021

3de en 4de kwartaal 2021

2022

1e en 2de kwartaal 2023

3de en 4de kwartaal 2023

Aantal fiscaal voordelige overuren met overloon

maximaal 130 uren

Nieuw quotum van 50 uren + eventueel tot 130 uren (als er een saldo overblijft), d.w.z. maximaal 180 uren in totaal

130 uren + nieuw quotum van 50 uren

d.w.z. een maximum van 180 uren in totaal

130 uren + nieuw quotum van 50 uren

d.w.z. een maximum van 180 uren in totaal

Geen fiscaal voordelige overuren met overloon

(de maatregel loopt af op 30/06/2023!)

 

Wanneer treedt deze maatregel inwerkingtreding?

Deze maatregel is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 juli 2021.

Wenst u meer informatie?

Lees dan zeker onze fiche op Lex4You.Voor bijkomende info kan ook steeds uw legal advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron(nen):