Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hoe ga je na of je economische werkloosheid voor je bedienden kan invoeren?

In dit artikel geven we jou mee hoe je kan nagaan of je economische werkloosheid voor je bedienden kan invoeren. Jouw bedrijf moet het immers economisch moeilijk hebben voor je de economische werkloosheid voor je bedienden kan invoeren.

15 juni 2022

Je kan via de volgende 4 stappen nagaan of je in aanmerking komt om economische werkloosheid voor je bedienden in te voeren. Voor een volledig overzicht van alle stappen om de economische werkloosheid in te voeren, kan je ons artikel van 15 juni raadplegen.

Stap 1:  ga na of de omzet, de productie of bestellingen in jouw onderneming met 10% is gedaald

Normaal kan je voor die daling enkel vergelijken met de laatste twee jaren voor je aanvraag. Dus met 2020 en 2021.

Tot en met 31 december 2022 kan je evenwel ook de daling van 10% aantonen in vergelijking met 2019.

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet je met jouw boekhouder of financiële afdeling bekijken. Securex beschikt immers niet over jouw btw-aangiftes.

Is de omzet, productie of bestellingen in jouw onderneming niet met minstens 10% gedaald? Dan kan je geen beroep doen op economische werkloosheid voor jouw bedienden.

Vóór de coronacrisis kon je ook economische werkloosheid voor je bediende aanvragen, als je kon aantonen dat jouw arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. Als jouw arbeiders werkloos waren omwille van overmacht, kon deze optie niet gebruikt worden.

Ook deze regel wordt versoepeld: 

Tot eind 2022 moet je kunnen aantonen dat jouw werknemers, dus zowel arbeiders en bedienden, in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos of werkloos omwille van overmacht door corona of de oorlof in Oekraïne waren. Ook die twee types van overmacht kunnen dus nu mee in rekening genomen worden.

Stap 2: verzamel de bewijzen van de daling of het aantal werkloosheidsdagen en vul de C106A in

Je kan tot 30 juni 2023 beroep doen op de cao nr. 148 en 159 om economische werkloosheid voor jouw bedienden in te voeren. Duid je die optie aan op de C106A, dan moet je geen ondernemingsplan opstellen of cao afsluiten. Heb je al een C106A aan de RVA verstuurd? Dan moet je normaal geen C106A meer versturen. 

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je vragen over de C106A? Dan kan je terecht bij uw Legal Advisor via myhr@securex.be.

Stap 3: verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA

Dat doe je aangetekend en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is vrijdag 1 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op maandag 13 juni 2022.

Is maandag 4 juli 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op donderdag 16 juni 2022.

Let op: de RVA interpreteert deze termijn tot eind 2022 soepel. Zodra je de goedkeuring hebt van de RVA voor de C106A kan je de kennisgeving versturen. Die termijn van 14 dagen zou dus korter kunnen zijn.

Stap 4: verstuur de C106A en de bewijsstukken aangetekend naar het lokaal RVA-bureau dat verantwoordelijk is voor jouw onderneming

Je vindt de adressen onderaan deze pagina.

Tip: om de RVA zo snel mogelijk te informeren kan je de C106A en de bewijsstukken tegelijk ook per mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor jouw bedrijf.

Ook als je de C106A en de bewijsstukken per mail verstuurt, moet je die nog steeds aangetekend versturen. Een mail alleen is dus niet voldoende.

Meer weten?

Voor de volledige informatie kan je ons artikel van 15 juni raadplegen.