Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De koopkrachtpremie: hoever staan we?

In november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge voor 2023-2024 en over de koopkrachtpremie. Eind december 2022 werden het voorontwerp van wet en het ontwerp van KB goedgekeurd. Hoewel die ontwerpen nog niet definitief in wetgeving gegoten zijn, kunnen we wel al wat voorlopige info over de koopkrachtpremie meegeven.

15 februari 2023

Wie kan een koopkrachtpremie toekennen?

Hoewel er in 2023-2024 geen marge is voor loonopslag, krijgen werkgevers – net zoals tijdens de coronaperiode – de mogelijkheid om in 2023 eenmalig een netto koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. De premie heeft de vorm van een consumptiecheque.

Die premie bedraagt maximaal 500 euro in bedrijven die hoge winsten hebben gemaakt en 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten hebben gemaakt.

De sociale partners zullen per sector in een cao moeten definiëren wat er precies in aanmerking komt als “(uitzonderlijk) hoge winsten”. De referentieperiode voor die uitzonderlijk hoge winsten is het jaar 2022.

Wordt de premie toegekend op ondernemingsvlak? Dan zal de werkgever een verantwoording moeten toevoegen dat het gaat over een onderneming die tijdens de crisis goede resultaten heeft behaald.

Netto is gelijk aan bruto

De koopkrachtpremie is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Het brutobedrag is bijgevolg gelijk aan het nettobedrag dat de werknemers ontvangen. Als werkgever ben je wel een patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd. De premie is volledig fiscaal aftrekbaar.

Wacht de sectorbesprekingen af

Je kan de koopkrachtpremie momenteel nog niet toekennen aan je werknemers. Eerst moet hiervoor een wettelijk kader worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vervolgens zijn de sociale partners in elke sector aan zet. Zij starten wellicht rond eind maart of begin april  met de sectoronderhandelingen voor 2023-2024. Tijdens die besprekingen kunnen ze dan ook beslissingen nemen over een eventuele koopkrachtpremie.

Onze tip

We raden aan om geen koopkrachtpremie toe te kennen in jouw onderneming tot je de uitkomst kent van de onderhandelingen in jouw sector.

Werkgevers die hier niet op wachten, lopen de kans dat ze nadien een sectoraal opgelegde koopkrachtpremie moeten betalen bovenop de premie die ze zelf al toekenden op ondernemingsvlak. Bovendien kan de premie dan gezien worden als gewoon loon, waarop wel bedrijfsvoorheffing en gewone sociale bijdragen verschuldigd zijn. Er is bovendien voldoende tijd, want de koopkrachtpremie kan tot 31 december 2023 worden toegekend.

Wat zijn de formaliteiten voor de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie moet toegekend worden via een collectieve arbeidsovereenkomst, op sector- of ondernemingsniveau.

In volgende gevallen mag de toekenning ook via een individuele overeenkomst gebeuren:

  1. Er kan geen cao worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafgevaardigde
  2. Of het gaat om een personeelscategorie waarvoor gewoonlijk geen cao wordt gesloten.

De consumptiecheque is terug

De koopkrachtpremie moet de vorm aannemen van een consumptiecheque en mag dus niet als een gewoon geldbedrag uitbetaald worden. Werkgevers die de premie toekennen, moeten dus papieren of elektronische consumptiecheques moeten bestellen via een van de drie uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze of Sodexo.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen de sectoronderhandelingen nauwgezet. Van zodra er in jouw sector een sectorakkoord wordt gesloten, lees je het op Lex4You.

Mocht jouw sector geen koopkrachtpremie invoeren, maar wil je er wel een toekennen in jouw onderneming? Dan kan je gebruik maken van onze templates. We zullen een model aanbieden van cao en van een individuele overeenkomst.

Als we reeds andere cheques voor jou bestellen, dan zullen we ook deze nieuwe cheque voor jou bestellen. Ken je nog geen cheques toe, of sta je zelf in voor de bestelling? Laat ons dan ruim op voorhand weten of we deze nieuwe cheque voor jou moeten bestellen.

Heb je nog een vraag? Neem zeker contact op met jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Premies
Tewerkstellingsakkoorden