Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Landingsbanen

Wat is het eindeloopbaantijdskrediet?

Het eindeloopbaantijdskrediet is een bijkomend recht op tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

Het eindeloopbaantijdskrediet is een bijkomend recht op tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en ouder [1]. Onder bepaalde voorwaarden kan dit recht zelfs al vanaf de leeftijd van 50 jaar opgenomen worden. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag “Wat zijn de afwijkingen op de leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar?

Belangrijke opmerking: sinds 1 januari 2015 is de leeftijdsvoorwaarde voor het recht op onderbrekingsuitkeringen in het kader van het eindeloopbaantijdskrediet opgetrokken tot 60 jaar. De leeftijdsvoorwaarde is dus niet identiek voor het recht op tijdskrediet en voor het recht op onderbrekingsuitkeringen. De werknemer die vanaf zijn 55ste een eindeloopbaantijdskrediet opneemt, zal dit bijgevolg zonder uitkeringen moeten doen (tenzij hij kan genieten van een overgangsmaatregel of een afwijking).

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar de vraag “Heeft de werknemer die een eindeloopbaantijdskrediet opneemt, recht op onderbrekingsuitkeringen?

Soorten

De werknemers die van het eindeloopbaantijdskrediet gebruik willen maken, kunnen hun arbeidsprestaties verminderen op twee verschillende manieren: 

  • Vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking
  • 1/5 loopbaanvermindering

Vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

De vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijds arbeidsregime. Met halftijds arbeidsregime wordt bedoeld “de helft van het aantal uren van een voltijdse betrekking in de onderneming” en dus niet noodzakelijk de helft van het aantal uren van de betrokken werknemer.

1/5 loopbaanvermindering

De 1/5 loopbaanvermindering geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode met 20% te verminderen. In principe moet de werknemer dit recht op een loopbaanvermindering opnemen ten belope van 1 volledige of 2 halve dagen per week. Het aantal uren dat de arbeidsovereenkomst op deze dag of deze twee halve dagen geschorst is wegens tijdskrediet moet overeenkomen met 1/5 van een voltijdse arbeidsduur [2].

Het is evenwel ook mogelijk om deze loopbaanvermindering in een andere vorm (bijvoorbeeld elke dag 1,5 uur minder presteren of 4 weken arbeid en 1 week tijdskrediet) te genieten [3]. Er is dus een zeer grote flexibiliteit mogelijk, maar in dit geval moet binnen een periode van 12 maanden die geldt als referteperiode de wekelijkse arbeidsduur wel aan 4/5 van een voltijdse arbeidsregeling beantwoorden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet bovendien een specifieke procedure gevolgd worden.

[1] De werknemers van 55 jaar en ouder kunnen uiteraard ook nog steeds gebruik maken van het gewone tijdskrediet met motief.

[2] De werknemer mag immers nooit meer dan 80% van zijn/haar loon ontvangen.

[3] De RVA heeft wel bevestigd dat ook in dit geval de werknemer elke maand slechts 80% van zijn loon mag krijgen, wat de flexibele vorm ook is waarvoor werkgever en werknemer hebben gekozen. Werkt uw werknemer met andere woorden 4 weken voltijds en 1 week niet, dan mag u hem niet 4 weken voltijds betalen en 1 week niet, maar wel elke maand 80%, ook al heeft hij tijdens die specifieke maand voltijds gewerkt.  De RVA kan immers beslissen om de onderbrekingsuitkeringen terug te vorderen indien deze bovenop een voltijds loon werden uitgekeerd.

Alle artikelen over Landingsbanen