Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Uw personeel verzekeren: wat kan en wat moet?

De juiste medewerkers zijn niet makkelijk te vinden. En als u ze gevonden heeft, wilt u ze niet kwijt. Daarom is het verstandig om te kiezen voor de juiste bescherming. Daarin kunt u zo ver gaan als u wilt. Maar welke verzekeringen zijn als werkgever nu verplicht en welke zijn optioneel?

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2018 door Rony Knop

Arbeidsongevallenverzekering

De enige verzekering die u verplicht moet aangaan voor uw werknemers, is de arbeidsongevallenverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw werknemers gedekt zijn bij ongevallen op het werk, maar ook op weg naar of van het werk.

Uw personeel optimaal beschermen

Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering kunt u uw werknemers nog beter beschermen met een aanvullende verzekering arbeidsongevallen. Waarom? De dekking bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering is geplafonneerd. Uw werknemers met hogere lonen lopen dus het risico financieel nadeel te lijden. De aanvullende verzekering garandeert een bijkomend vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Uw werknemers nog meer beschermen? Dat kan met de ongevallenverzekering privéleven. Dankzij deze formule zijn uw werknemers ook beschermd bij een ongeval in de privésfeer.

Als ondernemer weet u als geen ander dat een kleine onvoorzichtigheid soms grote gevolgen heeft. Bovendien voorziet de wet dat wie aansprakelijk is voor schade aan een derde, verplicht is deze schade te vergoeden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de schade die door uw werknemers aan derden wordt toegebracht tijdens de uitvoering van hun opdracht. De  verzekering burgerlijke aansprakelijkheid behoedt u voor schadeclaims die de financiële stabiliteit van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen.

Wilt u uw personeel een aantrekkelijk loonpakket aanbieden? Dan kunt u voor een groepsverzekering kiezen. Daarbij kent u hen een aanvullend pensioenplan toe, en dat zonder uw loonlast te verhogen.

Denk ook aan de bescherming van uw onderneming

Ook uw bedrijf, en bijgevolg u als werkgever, heeft baat bij extra bescherming. Bent u plots arbeidsongeschikt? Dan wordt het moeilijk om uw omzet te halen. Een omzetverzekering garandeert u in dat geval een maandelijkse uitkering om uw lasten te helpen dragen.

Ten slotte raden wij u aan om zowel een juridische als een fiscale rechtsbijstandverzekering te nemen. Een juridisch geschil met een medewerker is namelijk niet ondenkbaar. En een fiscale rechtsbijstandverzekering beschermt u tegen kosten die voortvloeien uit een fiscale controle, zelfs die van uw boekhouder.

Rony Knop
Expert Insurance Non-Life

Rony Knop heeft als Expert Insurance Non-Life een jarenlange ervaring in zijn vakgebied. Hij adviseert startende en gevestigde werkgevers bij de optimale bescherming van hun werknemers tegen arbeids- en andere ongevallen. Daarnaast werkt hij nauw samen met enkele belangrijke key-brokers op de Belgische verzekeringsmarkt. Zijn motto luidt: “Elke klant heeft het recht te kunnen genieten van het best mogelijke advies”.