Menu
Blog Ondernemers

Uw personeel verzekeren: wat kan en wat moet?

Ondernemers | 31 oktober 2018 | Geschreven door Rony Knop

De juiste medewerkers zijn niet makkelijk te vinden. En als u ze gevonden heeft, wilt u ze niet kwijt. Daarom is het verstandig om te kiezen voor de juiste bescherming. Daarin kunt u zo ver gaan als u wilt. Maar welke verzekeringen zijn als werkgever nu verplicht en welke zijn optioneel?

Uw personeel verzekeren: wat kan en wat moet?
ArbeidsongevallenverzekeringDe enige verzekering die u verplicht moet aangaan voor uw werknemers, is de arbeidsongevallenverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw werknemers gedekt zijn bij ongevallen op het werk, maar ook op weg naar of van het werk.
 
Uw personeel optimaal beschermenNaast de verplichte arbeidsongevallenverzekering kunt u uw werknemers nog beter beschermen met een aanvullende verzekering arbeidsongevallen. Waarom? De dekking bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering is geplafonneerd. Uw werknemers met hogere lonen lopen dus het risico financieel nadeel te lijden. De aanvullende verzekering garandeert een bijkomend vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.
 
Uw werknemers nog meer beschermen? Dat kan met de ongevallenverzekering privéleven. Dankzij deze formule zijn uw werknemers ook beschermd bij een ongeval in de privésfeer.
 
Als ondernemer weet u als geen ander dat een kleine onvoorzichtigheid soms grote gevolgen heeft. Bovendien voorziet de wet dat wie aansprakelijk is voor schade aan een derde, verplicht is deze schade te vergoeden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de schade die door uw werknemers aan derden wordt toegebracht tijdens de uitvoering van hun opdracht. De  verzekering burgerlijke aansprakelijkheid behoedt u voor schadeclaims die de financiële stabiliteit van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen.
 
Wilt u uw personeel een aantrekkelijk loonpakket aanbieden? Dan kunt u voor een groepsverzekering kiezen. Daarbij kent u hen een aanvullend pensioenplan toe, en dat zonder uw loonlast te verhogen.
 
Denk ook aan de bescherming van uw onderneming
Ook uw bedrijf, en bijgevolg u als werkgever, heeft baat bij extra bescherming. Bent u plots arbeidsongeschikt? Dan wordt het moeilijk om uw omzet te halen. Een omzetverzekering garandeert u in dat geval een maandelijkse uitkering om uw lasten te helpen dragen.
 
Ten slotte raden wij u aan om zowel een juridische als een fiscale rechtsbijstandverzekering te nemen. Een juridisch geschil met een medewerker is namelijk niet ondenkbaar. En een fiscale rechtsbijstandverzekering beschermt u tegen kosten die voortvloeien uit een fiscale controle, zelfs die van uw boekhouder.
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie