Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Personeel aanwerven? Ontdek de verschillende mogelijkheden

Zit u ook tot over uw oren in het werk? Heeft u nood aan wat extra ondersteuning? Dan is personeel aanwerven misschien de oplossing voor u. 

Laatst bijgewerkt op 2 november 2017 door Levie Van Laeken
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

Er bestaan vaak misvattingen over het aanwerven van personeel. Zo denken velen dat ze meteen vasthangen aan een eventuele nieuwe werkkracht en dat de kosten vaak erg hoog zijn.

Echter bestaan er verschillende mogelijkheden voor het in dienst stellen van extra handen. U hoeft niet meteen te denken aan een bediende met vast contract, er zijn tal van interessante opties.

Wist u dat er in België meer dan 30 statuten mogelijk zijn voor werkkrachten? De meest gebruikte kennen we allemaal: de arbeiders en de bedienden (die nu onder het eenheidsstatuut vallen trouwens). Maar mogelijk zijn er andere oplossingen voor u. Hierbij een kort overzicht van de meest voorkomende statuten :

Flexi-jobbers

Werkt u in de horeca? Dan kan u sinds eind 2015 rekenen op de hulp van flexi-jobbers. Flexi-wat? Flexi-jobbers zijn werknemers die een vaste job hebben en daarnaast bijklussen in de horeca. Het statuut van flexi-jobbers bestaat uit twee types: de flexi-job werknemer en de flexi-job uitzendkracht. Dit statuut kwam er als maatregel op de invoering van de witte kassa. Het geeft de werkgever de mogelijkheid op een flexibele manier extra werkkrachten in te schakelen.

Sinds 1 januari 2018 is het regime van de flexi-jobs uitgebreid naar de detailhandel. Sindsdien zijn flexi-jobs mogelijk in de volgende paritaire comités: PC’s 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314. Bovendien kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen.

Tijdelijke werkkrachten

Een tijdelijke werkkracht in dienst nemen, is vaak een makkelijke manier om op uw huidige uitdagingen of onverwachte situaties, in te spelen. Zij kunnen u ondersteunen op piekmomenten, maar dus ook wanneer er zich plots onverwachts een drukte voordoet en u hulp kan gebruiken. U werkt dus eigenlijk met een contract van een vooraf bepaalde duur.

Starten met een tijdelijke werkkracht kan ook een ideale oplossing wanneer u wenst na te gaan of er wel ruimte en nood is om iemand vast in dienst te nemen.

Outsourcing

Wanneer u niet meteen iemand wenst aan te werven, maar wel bepaalde taken wilt uitbesteden, is outsourcing een optie. Hierbij besteedt u bepaalde taken of projecten uit aan externe dienstverleners of toeleveranciers. Er bestaat dan een zakelijke relatie tussen twee organisaties: de uitbestedende partij en de dienstverlener. Vaak worden taken zoals bijvoorbeeld beveiliging, schoonmaak, wagenpark, loonadministratie en/of marketing uitbesteed.

Freelancers

Freelancers zijn experten die als zelfstandige werken. Ze zijn te vinden in verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld Marketing, Sales, IT of algemene adviesverlening. De freelancer verbindt zich er toe om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Er is dus geen arbeidsovereenkomst en er wordt

betaald per uur of per dag. U kan een freelancer inzetten voor tijdelijke projecten, omdat u er zelf bijvoorbeeld geen tijd voor vindt.

Leercontracten

Bepaalde ondernemers zoals bijvoorbeeld bakkers, garagisten en kappers werken vaak met leercontracten. Dit statuut laat jongeren van 15 tot 18 jaar toe om reeds tijdens hun opleiding praktijkervaring op te doen. De loonkost van een ondersteunende kracht op leercontract is uiteraard beduidend lager dan die van een gewone werknemer. Er hangen wel een aantal voorwaarden vast aan het in dienst stellen van een leercontract. Zo moet u bijvoorbeeld een erkenning aanvragen en moet er een mentor aangeduid worden.

Jobstudenten

Jobstudenten in dienst nemen, is sinds lang een eenvoudige en budgetvriendelijke manier om de bezetting van uw onderneming op peil te houden. Dit zowel tijdens de vakantieperioden als op andere piekmomenten zoals weekends of avonden. Maar ook buiten deze periodes zijn jobstudenten vaak een ideale oplossing om de piekperiodes op te vangen.

Bovendien werd statuut recent nog aantrekkelijker gemaakt, zowel voor studenten, maar zeker ook voor de werkgever. Sinds januari 2017 kunnen studenten 475 uur in plaats van 50 dagen per jaar aan de slag.

Stagiairs

Wanneer studenten beroepservaring wensen op te doen tijdens hun studies, kunnen ze op stage. Stagiairs inzetten is een gemakkelijke manier om voor bepaalde tijd ondersteuning te krijgen en is vaak goedkope of zelfs gratis. Er moet wel rekening gehouden worden dat de stage moet passen bij de studies van de stagiair en er moet een begeleider voorzien worden.

Gepensioneerden

Beroep doen op gepensioneerden, is misschien niet meteen iets waar u aan dacht. Maar, ook zij wensen vaak nog een centje bij te verdienen. Uiteraard zijn gepensioneerden wel gelimiteerd in bepaalde zaken. Zo zal hun leeftijd, het aantal jaren carrière en hun type van pensioen een invloed hebben op hoeveel ze kunnen bijverdienen.

U merkt het. Er zijn vele alternatieve manieren om extra handen in te schakelen: voor elke nood bestaat er wel een oplossing.

Levie Van Laeken
Segment Manager Ondernemers

Levie is Segment Manager voor het segment Ondernemers bij Securex. Ze is verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van al onze diensten voor ondernemers. Daarnaast is ze continu bezig met het zoeken van nieuwe manieren die het leven van onze ondernemers kunnen vergemakkelijken. Haar doel? Onze (toekomstige) ondernemers zo goed mogelijk inspireren en motiveren over het ondernemerschap en hen zo optimaal mogelijk te informeren over onze dienstverlening. Voordien was Levie aan de slag als consultant in Sales & Marketing en richtte ze zelf enkele ondernemingen in bijberoep op. Haar motto? “Dream it, wish, do it!”.