Login
Blog Ondernemers

Hoe jouw loon als zelfstandige berekenen?

Ondernemers | 26 januari 2017 | Geschreven door Michel Piedfort

Voor werknemers is de berekening snel gemaakt: het loon wordt vastgelegd bij de ondertekening van het contract en wordt op het einde van de maand – zoals voorzien – op de rekening van de werknemer gestort. Maar voor zelfstandigen is dit anders en spijtig genoeg ook iets complexer.

Hoe jouw loon als zelfstandige berekenen?

Je kan zelf jouw inkomsten bepalen, maar dit kan verschillen naargelang bepaalde onkosten. In deze blog geeft Michel Piedfort van Freelancenetwork je enkele opties om jouw loon correct te bepalen.

Jouw inkomsten zullen, onder andere, afhangen van jouw objectieven

Geldzaken zijn soms gecompliceerd en zeker wat betreft belastingen is het beter zich te laten bijstaan door een boekhouder. Hij kent jouw situatie en zal je het beste advies kunnen geven. Toch zijn er enkele basisprincipes die je kan volgen. Zo is dit bijvoorbeeld de belangrijkste regel die volgens Michel in acht genomen moet worden: na aftrek van sociale bijdragen en belastingen moet er netto ongeveer de helft van jouw bruto-inkomsten overblijven.

“Als jouw inkomsten onder de € 5.000 per maand liggen, zal het iets meer dan de helft zijn. Rijf je een groter bedrag binnen, dan zullen jouw netto inkomsten net onder de helft liggen. Wie bijgevolg op het einde van de maand €2.000 wil overhouden, moet zien dat hij ongeveer €4.000 verdient.”

“Hoe je dat doet, moet je zelf invullen. Sommige zelfstandigen werken bijvoorbeeld maar enkele dagen per week aan een hoog bedrag en vullen de rest van hun tijd met netwerken en klanten zoeken. Dat is uiteraard ook werken, maar ze verdienen er niets aan. Anderen werken tegen iets lagere bedragen en hebben een constante stroom aan opdrachten waardoor ze dus ook meer uren  kunnen factureren.”

Vergeet de btw, sociale bijdragen en belastingen niet

Belangrijk om te weten is dat je jouw klanten btw moet aanrekenen, meestal 21% van het brutobedrag, die je op jouw beurt moet doorstorten naar de staat. Dit geld verschijnt dus wel degelijk op jouw rekening, maar mag niet als onderdeel van jouw inkomsten beschouwd worden. De btw-betalingen gebeuren in principe elke drie maanden en dus leg je hier bij voorkeur een som voor opzij. Denk er ook aan: de btw die je betaald hebt op de producten die je aankocht in het kader van de uitoefening van jouw activiteit, kan je aftrekken van degene die je aan de staat dient te betalen.

Calculeer ook in dat je jouw sociale bijdragen per kwartaal aan jouw sociaal verzekeringsfonds dient te betalen. Het bedrag is afhankelijk van jouw inkomen, maar situeert zich voor de meeste zelfstandigen ook rond de 21%.

Op het bedrag dat je dan overhoudt, moet je ook nog belastingen betalen. Hoeveel is opnieuw afhankelijk van jouw inkomen, maar wordt onder andere ook bepaald door jouw burgerlijke staat. Algemeen geldt dat hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je zal betalen. Het is dus best om van het geld dat op jouw rekening verschijnt, een deel opzij te houden. Dit is niet altijd evident. Je kan daarom jezelf bijvoorbeeld een nettoloon toekennen door 50% van jouw inkomsten naar jouw zichtrekening over te schrijven en de andere 50% onaangeroerd op de rekening van onderneming te laten staan. Deze laatste kan je dan gebruiken om belastingen, btw, etc. mee te betalen en zo onaangename financiële verrassingen te vermijden.

Bepaalde vergoedingen zoals een bedrijfswagen of mobiele telefoon kunnen ook in mindering worden gebracht

“Uiteraard wil iedereen graag een goed gevulde bankrekening, maar besef dat getallen niet alles zeggen. Als zelfstandige is het namelijk mogelijk om verschillende onkosten in rekening te brengen, waarvan je vaak privé kan meegenieten. Het bekende voorbeeld is een wagen die je zowel voor jouw zaak als privé gebruikt: je kan de aankoop ervan inbrengen als onkosten, en dus een groot deel van de prijs recupereren bij jouw belastingaangifte. Terwijl om een kleine auto van €10.000 te financieren als privépersoon, je het dubbel  moet  onttrekken uit jouw onderneming. Dit gaat ook op voor kleinere kosten zoals jouw gsm-abonnement. Als je thuis werkt, geldt hetzelfde voor jouw kantoorruimte. Vaak gaat het niet om al te grote bedragen, maar allemaal samen maken ze wel een verschil. Op die manier kan je genieten van jouw onderneming zonder jezelf een al te grote som te moeten uitkeren.”