Menu
Blog Ondernemers

Een e-shop conform aan de wet in 7 stappen

Ondernemers | 03 januari 2019 | Geschreven door Frederik Dhont

Doet u bedrijf aan onlineverkoop via een e-commerceshop? Wist u in dat geval dat uw winkel moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten? In dit artikel ontdekt u zeven essentiële aandachtspunten die u zullen helpen te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van e-commerce. ​

Een e-shop conform aan de wet in 7 stappen
In België leeft 95% van de onlineshops de wettelijke verplichtingen niet na en stelt zich zo bloot aan allerlei sancties. In dit artikel ontdekt u zeven essentiële aandachtspunten die u zullen helpen te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van e-commerce.
 
1. Is uw onderneming gemakkelijk identificeerbaar?
Een eerste wettelijke verplichting opgelegd door de economische wetgeving is dat uw onderneming duidelijk geïdentificeerd kan worden door elke internetgebruiker die uw onlineshop bezoekt. De volgende informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn op alle pagina's van uw winkel: de identiteit van de onderneming, het ondernemingsnummer (en het btw-nummer, indien van toepassing), de handelsnaam, het geografische adres waar ze gevestigd is, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Als de activiteit van uw onderneming onderworpen is aan een vergunningsstelsel, moeten ook de contactgegevens van de bevoegde toezichthoudende instantie meegedeeld worden.

Als uw onderneming onder een gereglementeerd beroep valt, moet op uw website inclusief uw onlineshop ook de beroepsvereniging of -organisatie vermeld worden waarbij uw onderneming ingeschreven is, evenals uw beroepsfunctie en de staat waarin deze toegekend is, alsook een referentie naar de toepasselijke beroepsregels en de kanalen via dewelke deze geraadpleegd kunnen worden.

Hoe wordt al deze informatie in de praktijk meegedeeld? Het volstaat een tab met "juridische informatie" of "over" onderaan uw website te zetten die leidt naar een webpagina die deze informatie bevat.
 
2. Worden de basiseigenschappen van uw producten goed beschreven?
Alvorens over te gaan naar een online aankoop moet de klant alle essentiële eigenschappen van het product dat hij wil kopen in uw onlineshop kunnen kennen. U moet deze beschrijving dus opnemen voor alle aangeboden producten. Bijvoorbeeld, als u online meubels verkoopt, is het belangrijk dat u de afmetingen van het meubel verstrekt, evenals foto's van de buiten- en binnenkant van het meubel, de materialen waaruit het gemaakt is, het gewicht, de toestand van het meubel enz.

De eigenschap van het product die misschien het belangrijkst is, is de prijs ervan. Wanneer u verkoopt aan consumenten, schrijft de wet voor dat u de prijs vermeldt met inbegrip van alle belastingen. Het doel is vermijden dat de klant voor een onaangename verrassing komt te staan op het moment dat hij zijn aankoop bevestigt en ziet hoe de btw of andere belastingen de prijs die hij uiteindelijk betaalt de hoogte injagen.

Let er op dit vlak ook op dat uw onlineshop de wetgeving over de btw naleeft, zowel voor België als op Europees en internationaal niveau, naargelang de markten waarin uw producten geleverd kunnen worden.
 
3. Kan de klant gemakkelijk de betaal-, lever- en bestelmogelijkheden begrijpen?
Het wetboek van economisch recht schrijft voor dat alle onlineshops hun klanten moeten informeren over de betaal-, lever- en bestelmogelijkheden, alsook over de termijnen binnen dewelke ze de producten beloven te leveren.
Al deze informatie moet gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn voordat de klant zijn aankoop voltooit.
 
4. Hebt u gedacht aan het herroepingsrecht?
Een consument beschikt bij een aankoop principieel over een herroepingsrecht. Het betreft het recht om terug te komen op zijn aankoop binnen een termijn van veertien dagen, tenzij uw producten onderwerp zijn van een van de uitzonderingen voorzien door het wetboek van economisch recht. Als de consument beschikt over dit herroepingsrecht maar u nalaat hem hierover te informeren, dan vervalt de termijn na afloop van een periode van twaalf maanden vanaf de afloop van de oorspronkelijke herroepingstermijn. Als de consument geen herroepingsrecht heeft, moet u hem hier ook over informeren.
 
5.Wat doet u met de persoonsgegevens van uw klanten?
Wanneer uw onderneming een onlineshop uitbaat, verzamelt ze onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens over haar klanten: de voornaam, naam, adres, e-mailadres etc. Uw onderneming is onderworpen aan de algemene verordening betreffende de gegevensbescherming (de AVG of GDPR “General Data Protection Regulation”). Met deze Europese regelgeving worden ondernemingen meer bepaald opgelegd de betrokken personen te informeren over de verzamelde gegevens, de verwerking ervan en de rechten die ze hebben met betrekking tot hun gegevens. Niet-naleving van de bepalingen van deze regelgeving wordt zwaar bestraft.

Concreet? Een goede praktijk bestaat uit het weergeven van een vertrouwelijkheidshandvest op uw website.

Lees ook: “GDPR voor ondernemingen: 4 cruciale stappen om rekening mee te houden”
 
6. Zijn alle gegevens leesbaar, duidelijk en begrijpelijk?
Als dit niet het geval is, moet u overwegen de leesbaarheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid van deze gegevens te verbeteren voor elke persoon die uw onlineshop zou kunnen bezoeken. De economische wetgeving legt dit op aan ondernemingen om de bescherming van de consumenten te versterken. Lange, ingewikkelde en slecht leesbare teksten helpen de consument op geen enkele wijze om te begrijpen hoe uw onlineshop werkt en wat de aankoopmogelijkheden zijn. Schending van die wettelijke vereiste zal u blootstellen aan administratieve sancties zoals voorzien door het wetboek van economisch recht.
 
7. Is uw onlineshop geïntegreerd in Facebook of een ander platform?
Vandaag is het heel eenvoudig geworden om uw producten te verkopen op diverse platformen en meer bepaald op Facebook. Als u deze soort platformen gebruikt voor dit doel, veranderen uw wettelijke verplichtingen niet en moet u ze ook op deze platformen naleven.
 
Nu u deze kernelementen tot uw beschikking hebt, waarom kijkt u niet meteen na op uw onlineshop of alles in orde is? Komaan, snel!  
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie