Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Eenmanszaak of vennootschap? Een dilemma voor iedere freelancer

Een eenmanszaak registreren of een vennootschap oprichten is de meest gebruikelijke ondernemingsvorm voor een startende freelancer in België. 
In deze blogpost wegen we de voor- en nadelen van beide opties tegen elkaar af. 

Geplaatst op 23 september 2021 door Jenny Bjorklof

Eenmanszaak

Een eenmanszaak verwijst naar de economische activiteit van een natuurlijke persoon die een bedrijf runt.

Voordelen:

 • Makkelijk, goedkoop en in een wip opgestart. Je enige kosten behelzen de registratie van je bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Een ondernemingsloket van Securex doet dit voor jou aan de kostprijs van € 90,5. De activering van je btw-nummer kost € 60 (excl. btw) en wordt ook geregeld via het ondernemingsloket.
 • Eenvoudig en haalbaar qua beheer. Je hebt er enkel een vereenvoudigde boekhouding voor nodig. Dat betekent dat je ongeveer € 1.000 tot € 2.000 per jaar uitgeeft aan een boekhouder, afhankelijk van de hoogte van je uitgaven en het aantal klanten. 
 • Je kunt de zaak eenvoudig en goedkoop stopzetten.

Nadelen:

 • Er is geen splitsing tussen het vermogen van de zaak en dat van de oprichter, die onbeperkt aansprakelijk is voor eventuele schulden. Gaat de zaak failliet? Dan kan je privévermogen (en eventueel dat van je echtgeno(o)t(e)), zoals je huis, aangewend worden om de schulden af te betalen.
 • Beperkte fiscale voordelen: je inkomsten worden belast via de personenbelasting. Hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je betaalt.
 • Een eenmanszaak verkopen of overdragen aan een andere partij is een complexe aangelegenheid.

Vennootschap

Wil je meer weten over de verschillende vennootschapsvormen? Lees het hier.

Voordelen:

 • De vennootschap en de oprichter zijn twee afzonderlijke rechtspersonen. Dat houdt in dat in geval van faillissement of schulden, de oprichter niet aansprakelijk kan worden gesteld met zijn of haar privévermogen. 
 • De vennootschapsbelasting is doorgaans lager dan de personenbelasting, wat je een fiscale besparing oplevert.
 • Je kunt meer uitgaven aftrekken wanneer je iets koopt via de vennootschap, wat resulteert in meer fiscale voordelen.
 • Een naamloze vennootschap is makkelijker te verkopen/over te dragen dan een eenmanszaak.

Nadelen:

 • Het is ingewikkelder, tijdrovender en duurder om een naamloze vennootschap op te richten. 
 • Je zult een financieel plan moeten opstellen en ervoor zorgen dat je over voldoende kapitaal beschikt om je bedrijf te runnen (wat moet blijken uit het financiële plan). 
 • Voor het opstellen van de statuten en de oprichting van je vennootschap heb je een notaris nodig. 
 • De boekhouding en de administratie voor een (naamloze) vennootschap zijn ingewikkelder. Zo betaal je elk jaar ongeveer € 4.000 aan boekhoudkosten.
 • De stopzetting van je activiteiten gaat gepaard met kosten.

Kies voor een eenmanszaak in de volgende gevallen:

Start een vennootschap op in de volgende gevallen:

 • Je bezit geen uitgebreid privévermogen.
 • Je bent niet gehuwd, of hebt een voorhuwelijkse overeenkomst die je echtgeno(o)t(e) beschermt tegen mogelijke vorderingen.
 • Je wilt het proberen als freelancer.
 • Je wilt de administratie zo eenvoudig mogelijk houden.
 • Het is onwaarschijnlijk dat je diensten schade aan je klanten of andere partijen toebrengen. Er bestaan ook aansprakelijkheidsverzekeringen om jezelf te beschermen in geval van vorderingen. 
 • Je weet nog niet wat je zult verdienen of verwacht niet onmiddellijk grote winsten. Denk eraan dat je later nog kunt overschakelen op een vennootschap.
 • Je wilt dat je bedrijfsactiviteiten gescheiden zijn van je privévermogen of dat van je echtgeno(o)t(e).
 • Je activiteiten kunnen schade of letsel toebrengen aan klanten of andere derde partijen.
 • Een vennootschap is fiscaal gunstiger voor jou. 
 • De extra boekhoudkundige en administratieve verplichtingen schrikken je niet af.
 • Je weet zeker dat je je activiteiten gedurende een langere periode wilt voortzetten. Misschien ga je zelfs samenwerken met andere partners en externe investeringen aantrekken.

Wil je meer weten over de beste juridische structuur voor je freelancebedrijf of heb je andere vragen over het opstarten? Neem dan een kijkje op Start2Freelance.

Daar kan je:

 • Een freelancecheck uitvoeren. Ontdek of je klaar bent om als freelancer aan de slag te gaan.
 • Het gratis e-book Start2Freelance downloaden. Je vindt er een schat aan informatie en tips voor een vlotte start als freelancer.
 • Je inschrijven voor komende Start2Freelance- infosessies.
 • Een afspraak voor een gratis videochat met een coach van Securex boeken.

Je kunt ook vragen stellen in de Facebookgroep Freelancers in België en leren uit de ervaringen van andere freelancers.

Jenny Bjorklof

Ik ben een ‘super-connector’. Ik hou ervan  de juiste mensen en de juiste kennis te verbinden  om zo mensen vooruit te helpen. Ik ben de community manager van de snel groeiende Facebookgroep Freelancers in België 

Ik ben ook erg actief op LinkedIn en ik bied trainingen aan om dit netwerk optimaal te gebruiken.

Oorspronkelijk kom ik uit  Finland, maar meer dan 10 jaar geleden verhuisde ik naar Gent.