Login
Service Contact Lex4You
Login
Accountants

Investeren in NFT

Beperk de risico’s met onze tips

Heb je als accountant klanten met interesse in NFT (“niet-vervangbare tokens”), de virtuele tokens die geïnstalleerd zijn op de blockchain? De blokchain is een database waarmee je op een veilige en gedecentraliseerde manier informatie kan opslaan en delen. In dit artikel kom je te weten hoe je kan investeren in NFT en daarbij de risico's kan beperken, vooral bij het doorverkopen.

Geplaatst op 30 september 2022

Wat is een NFT?

NFT zijn virtuele cryptografische elementen met identificatiecodes en unieke metagegevens (auteur, handtekening, datum, type …). Dit verklaart het niet-vervangbare karakter. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bitcoin die kan worden ingewisseld voor een andere bitcoin, zijn NFT immers niet inwisselbaar. Dit zijn digitale bestanden zoals kunstwerken, foto's, boeken, afbeeldingen, audiobestanden, video's, elementen van videogames. Of ze hebben betrekking op sport of andere vormen van creatieve expressie. De digitale bestanden kunnen weliswaar tot in het oneindige worden gereproduceerd, maar de NFT die ze vertegenwoordigen worden uitgegeven door een blockchain die de kopers een uniek en onvervalsbaar eigendomsbewijs geeft. 

Je klanten kunnen NFT kopen of verhandelen zoals elke andere op Ethereum gebaseerde cryptomunt. In dit geval verlopen de transacties echter via de browserextentie Metamask.

Investeren in NFT: gevolgen

De gevolgen van investeren in NFT? Deze houden rechtstreeks verband met de risicoaversie en de speculatieve intentie van de investeerder. Om de risico's correct te kunnen beoordelen is het van essentieel belang de analyse niet te beperken tot de eigenlijke stabiliteit van de NFT. Je klant moet ook rekening houden met een eventuele belastingheffing (33%) op de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij het doorverkopen van de NFT, met de betrouwbaarheid van het platform waarop wordt geïnvesteerd, met de termijn of frequentie van de investeringen en met het geïnvesteerde bedrag in verhouding tot zijn totale portefeuille. Om te bepalen of een belegging in NFT al dan niet risicovol is, moeten de profielen van de investeerders dus geval per geval worden geanalyseerd.

Doorverkopen van NFT: belasting en vrijstelling

Volgens het Wetboek van de inkomstenbelastingen: “[d]e meerwaarden op aandelen of deelbewijzen (…) worden gerealiseerd ter gelegenheid van de overdracht onder bezwarende titel van deze aandelen of deelbewijzen, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, met uitzondering van verrichtingen in het kader van het normaal beheer van een privévermogen". 

Doorverkopen van NFT: voorbeelden

Om het beter te begrijpen, vergelijken we twee situaties:

  • Een investeerder besluit om over meerdere maanden of jaren 15 tot 20% van zijn/haar kapitaal te investeren in verschillende activa, waaronder de NFT. Hij/zij kan genieten van de vrijstelling op de meerwaarden die hij/zij in de toekomst zal realiseren, want hij/zij handelt als “een goede huisvader”. Deze handelingen maken dus deel uit van het “normale beheer van het privévermogen”. 
  • Een student investeert op een dag al zijn spaargeld in NFT. Zijn/haar speculatieve intentie is duidelijk vastgesteld (en valt buiten het toepassingsgebied van de vrijstelling waarin de fiscale wetgeving voorziet) en dus zal hij/zij niet kunnen genieten van de vrijstelling.

Diversifiëren voor meer zekerheid

Hoe behoud je een goede controle over het risico en handel je als "goede huisvader"? Moedig je klanten aan om hun portefeuille te diversifiëren naar andere cryptoactiva of andere traditionelere activa. Altijd op gekende en beveiligde platformen. Zo kunnen zij meer of minder risicovolle investeringen doen, terwijl zij verschillende in de tijd gespreide aan- en verkooptransacties uitvoeren om fluctuaties te compenseren. Uiteraard moeten ze altijd rekening houden met hun globale financieringscapaciteit. Je klanten kunnen dan ontsnappen aan de belasting om de meerwaarden die ze in de toekomst zullen realiseren op investeringen.

Heb je nog andere vragen over investeren in NFT?