Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

Welke voorrangsregels gelden bij meerdere aanvragen tot tijdskrediet?

Het voorkeur- en planningsmechanisme moet door de ondernemingsraad of, indien die er niet is, in overleg tussen werkgever en vakbondsafvaardiging, bepaald worden.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in de onderneming is of indien deze niet tot een overeenkomst komen, zullen de wettelijke voorrangsregels van toepassing zijn.

Wettelijke voorrangsregels

  1. Werknemers die hun recht op tijdskrediet uitoefenen:
    - Voor het verlenen van zorgen aan hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar
    - Voor het verlenen van palliatieve zorg of het bijstaan van een zwaar ziek familie- of gezinslid, wanneer zij hun rechten in het kader van deze bijzondere stelsels reeds opgebruikt hebben
  2. Werknemers met 1 of meer kinderen jonger dan 12 jaar of een kind op komst uit een gezin [1] met twee werkenden of uit een eenoudergezin. Indien er gelijktijdige verzoeken zijn, bepalen het aantal kinderen jonger dan 12 jaar en daarna de duur van het tijdskrediet de voorrang: werknemers met meer kinderen hebben voorrang op anderen, kortere onderbrekingen hebben voorrang op langere.
  3. Werknemers van 50 jaar en ouder, met eerst degenen die een 1/5 loopbaanvermindering wensen en daarna degenen die een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse job willen. De werknemers van 55 jaar en ouder die 1/5 loopbaanvermindering wensen, worden niet in rekening gebracht, daar zij dit recht sowieso mogen uitoefenen;
  4. Werknemers die een beroepsopleiding volgen.

Toepassing

Aan het einde van elke maand wordt het voorkeurmechanisme toegepast op alle verzoeken die op de 15de van die maand de werkgever schriftelijk bereikten.

Ten laatste op het einde van de maand die volgt op degene waarin de aanvraag werd ingediend, brengt de werkgever de werknemers op de hoogte van de datum waarop zij hun tijdskrediet zullen kunnen starten. Eenmaal deze datum aan de werknemer meegedeeld is, kunnen latere verzoeken van andere werknemers deze startdatum niet meer wijzigen, zelfs niet indien hun aanvraag in theorie voorrang heeft.

[1] Onder gezin moet verstaan worden dat twee of meerdere personen samenleven onder hetzelfde dak en de huishoudelijke zaken in grote mate gezamenlijk regelen.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure