Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

Kan de werkgever het tijdskrediet uitstellen?

Wanneer een werknemer recht heeft op tijdskrediet, kan de werkgever zijn aanvraag niet weigeren.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

De 5%-drempel

Wanneer een werknemer recht heeft op tijdskrediet, kan de werkgever zijn aanvraag niet weigeren. Indien echter in de onderneming of de dienst in totaal meer dan 5% van de werknemers gelijktijdig het recht op tijdskrediet uitoefenen [1], zal de werkgever een nieuwe aanvraag wel kunnen uitstellen tot het aantal werknemers in tijdskrediet opnieuw onder de drempel is gezakt. 

Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we naar de vraag “Wat is de 5%-drempel?”.

Ernstige interne of externe redenen

De werkgever kan het tijdskrediet uitstellen omwille van ernstige interne of externe redenen. Hij moet dit doen binnen een maand na de schriftelijke aanvraag

Het uitstel is uiteraard beperkt: uiterlijk 6 maanden na de gevraagde begindatum zal het tijdskrediet in alle geval ingaan. De werkgever en de werknemer kunnen echter andere modaliteiten overeenkomen.

Opgelet! Indien het voorkeur- en planningsmechanisme tot gevolg heeft dat het tijdskrediet van de werknemer later ingaat dan de gevraagde begindatum, dan moet de werkgever dit uitstel meetellen om de 6 maanden te bepalen.

Als ernstige interne of externe redenen beschouwt de cao nr. 103 onder andere de organisatorische behoeften, de continuïteit en de reële vervangingsmogelijkheden. De ondernemingsraad kan het begrip 'ernstige interne of externe redenen' verder verduidelijken.

Hoewel de reglementering het niet expliciet vermeldt, raden we aan het uitstel steeds schriftelijk en bij voorkeur met een aangetekend schrijven aan de werknemer mee te delen.

Opmerking: deze uitstellingsgrond mag niet gecumuleerd worden met het specifiek uitstel voor werknemers van 55 jaar en ouder (zie hieronder). Indien de werkgever het tijdskrediet met andere woorden al eens om de ene reden heeft uitgesteld, mag hij daarna niet nog de andere reden inroepen om de ingangsdatum van het tijdskrediet nog eens te verlaten.

Specifiek uitstel voor werknemers van 55 jaar en ouder

De werkgever kan het recht op 1/5 tijdskrediet met maximum 12 maanden [2] uitstellen voor de werknemers die ouder zijn dan 55 jaar en een sleutelfunctie uitoefenen in de onderneming, op voorwaarde dat hij zijn beslissing motiveert. 

Het begrip sleutelfunctie kan nader omschreven worden door een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau, of indien er geen vakbondsafvaardiging bestaat, door het arbeidsreglement. De commentaar bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad geeft hier als voorbeeld dat de werknemer een dermate belangrijke functie heeft dat zijn afwezigheid de arbeidsorganisatie in het gedrag zou brengen en dat hiervoor geen oplossing gevonden kan worden door een verschuiving van personeel of interne mutatie.

Opmerking: deze uitstellingsgrond mag niet gecumuleerd worden met het uitstel wegens ernstige interne of externe redenen. Indien de werkgever het tijdskrediet met andere woorden al eens om de ene reden heeft uitgesteld, mag hij daarna niet nog de andere reden inroepen om de ingangsdatum van het tijdskrediet nog eens te verlaten.

[1] Er wordt geen rekening gehouden met werknemers die een thematisch verlof hebben genomen.

[2] Het tijdskrediet moet beginnen lopen uiterlijk 12 maanden na de dag waarop het zou begonnen zijn zonder het uitstel. De werkgever en de werknemer kunnen echter andere modaliteiten overeenkomen.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure