Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

Hoe moet de werknemer zijn tijdskrediet aanvragen bij de RVA?

Elke werknemer moet, als hij tijdskrediet opneemt, de RVA hiervan op de hoogte brengen.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Het maakt hierbij niet uit of de werknemer al dan niet recht heeft op onderbrekingsuitkeringen van de RVA. Indien het een tijdskrediet zonder uitkeringen betreft, is het immers de taak van de RVA om bij te houden hoeveel tijdskrediet de werknemer al opgenomen heeft.

Wijze en termijn

Op papier

De melding aan de RVA gebeurt door middel van het formulier C61. U kan dit terugvinden op de website van de RVA.

Dit formulier moet door de werknemer binnen de 2 maanden die volgen op het begin van het tijdskrediet aan de RVA bezorgd worden. Indien de termijn niet gerespecteerd wordt, gaat het eventuele recht op uitkeringen pas in op de dag van verzending van het document.

Er werd bovendien beslist dat de tijdskredietaanvragen ten vroegste 6 maanden op voorhand bij de RVA mogen toekomen.

Elektronisch

De aanvraag kan ook elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid. In dat geval moet de werkgever eerst zijn deel online invullen en nadien kan de werknemer zijn deel invullen. De werknemer die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet wel zijn e-box activeren. Ook in dit geval moet de aanvraag uiterlijk 2 maanden na de aanvangsdatum van het tijdskrediet ingediend zijn.

Bijkomende documenten

Wanneer de werknemer uitkeringen aanvraagt in het kader van een tijdskrediet omwille van palliatieve zorg, medische zorg of zorg voor een gehandicapt kind, moet de behandelende geneesheer van de betrokken persoon of het betrokken kind, op het aanvraagformulier voor de uitkeringen bevestigen dat de werknemer zich bereid heeft verklaart deze verzorging op zich te nemen. In geval van palliatieve verzorging mag de identiteit van de patiënt niet onthuld worden.

Wanneer de werknemer uitkeringen aanvraagt in het kader van een tijdskrediet omwille van een opleiding moet de Gemeenschap of de opleidingsinstelling op het aanvraagformulier bevestigen dat de werknemer geldig is ingeschreven voor een opleiding die aan de criteria voldoet. Daarnaast moet de werknemer bij de RVA binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal een attest indienen dat het bewijs levert van regelmatige aanwezigheid in de opleiding. Regelmatige aanwezigheid betekent dat de werknemer niet meer dan 1/10 van de duur van de opleiding in dat kwartaal ongewettigd afwezig mag zijn.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure