Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

Op welke werknemers is het tijdskrediet van toepassing?

Het tijdskrediet is van toepassing op alle werknemers in de privésector (arbeiders, bedienden, kaderleden, …) en sommige werknemers uit de openbare sector.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

De leerlingen worden uitdrukkelijk van het toepassingsgebied uitgesloten.

Daarnaast kan de sector of de onderneming beslissen om bij cao bepaalde personeelscategorieën (bijvoorbeeld kaderleden) uit te sluiten. Om na te gaan of er in uw sector bepaalde uitsluitingen gelden, verwijzen we u naar de rubriek Sectoraal > Paritaire comités. Daar selecteert u het toepasselijke paritaire comité en klikt vervolgens op het trefwoord “Tijdskrediet”.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure