Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure

In de praktijk: hoe reageren op een aanvraag tot tijdskrediet?

Er zijn drie fasen.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2023

Vooraf

Ga na of de werknemer aan alle voorwaarden beantwoordt.

Ga vervolgens na of er in uw sector geen specifieke bepalingen voorzien zijn die bepaalde werknemers uitsluiten of die de drempel aanpassen.

Eerste fase: hoeveel lopende tijdskredieten/tijdskredietaanvragen?

Tel het aantal werknemers die een loopbaanonderbreking in toepassing van de oude reglementering genieten en die het recht op tijdkrediet uitoefenen of dat wensen te doen. De werknemers die een thematisch verlof genieten en de werknemers van 55 jaar en ouder die een loopbaanvermindering met 1/5 uitoefenen, worden niet meegeteld.

Tweede fase: hoeveel plaatsen?

Bereken de 5%-drempel (of een andere drempel voorzien bij cao of arbeidsreglement).

Derde fase: toekenning of uitstel

Na afloop van iedere maand (de laatste dag van de beschouwde maand) toetst u de resultaten van de 2 voorgaande fasen om te bepalen of de drempel al dan niet overschreden is:

  • Indien de drempel niet overschreden is en de voorwaarden vervuld zijn, moet de aanvraag ingewilligd worden
  • Is de drempel wel overschreden, dan moet de aanvraag in toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme uitgesteld worden, tenzij het gaat om een werknemer van 55 jaar of ouder die 1/5 loopbaanvermindering wenst op te nemen

De bepaling van de effectieve begindatum van het tijdskrediet gebeurt dus rekening houdend met enerzijds het moment van aanvraag en anderzijds de ingeroepen voorrangsregels.

Alle artikelen over Algemene principes - 1a. Recht op tijdskrediet en aanvraagprocedure