Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Motivering van het ontslag

Werknemers hebben het recht om te weten waarom ze ontslagen zijn. Lees hier meer over jouw verplichting om het ontslag te motiveren en over de te volgen procedure. Verder geven we ook enkele praktijkvoorbeelden. Tot slot zijn werknemers ook beschermd tegen een kennelijk onredelijk ontslag.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

De eigenlijke ontslagmotivering

De ontslagmotivering houdt in dat de werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft om van zijn werkgever de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te kennen.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Deze rubriek geeft voorbeelden uit de rechtspraak bij de motivering van het ontslag. Klik hier voor meer informatie over die voorbeelden.

Misbruik van ontslagrecht

Deze rubriek gaat over het misbruik van ontslagrecht. Klik hier voor meer informatie over het misbruik van ontslagrecht.

Het kennelijk onredelijk ontslag

Het kennelijk onredelijk ontslag is in de plaats gekomen van het afgeschafte willekeurig ontslag. Het kan zowel door arbeiders als bedienden ingeroepen worden en verdeelt de bewijslast tussen werkgever en werknemer.