Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vraag je tijdelijke werkloosheid in 2023 tijdig aan

We hebben je op maandag geïnformeerd over de terugkeer van de C3.2A en het validatieboek. Vandaag brengen we een andere wijziging onder de aandacht: de aanvraagtermijn voor de tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 januari 2023 moet je dat opnieuw zeven dagen vooraf doen.

14 december 2022

Tot 31 december kan je de werkloosheid tot drie dagen vóór aanvang bij de RVA aanvragen en aan je werknemers en overlegorganen meedelen.

Over welke aanvraag gaat het?

Als je als werkgever je werknemers op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen wil plaatsen, moet je de RVA, je werknemers en de overlegorganen in je onderneming daarover inlichten.

Doe je dat niet, dan kan je geen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. Je moet dus tijdig een effectieve aanvraag van de schorsing van de arbeidsovereenkomst versturen. 

Verstuur de aanvraag op tijd

Die aanvraag en kennisgeving voor werkloosheid die vanaf 1 januari 2023 aanvangt, verstuur je opnieuw zeven in plaats van drie kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag naar de RVA, jouw bedienden of arbeiders en de overlegorganen in jouw bedrijf.

Je informeert jouw werknemers via aanplakking op een goed zichtbare plaats in jouw bedrijf. In dat document moet je specifieke informatie voor je bedienden en je arbeiders vermelden.

Hoe worden de zeven kalenderdagen berekend?

Als je de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen aanvraagt, tellen de dag van de aanvraag en de eerste werkloosheidsdag niet mee in de termijn van zeven dagen. Er moeten dus zeven kalenderdagen liggen tussen de aanvraag en de eerste werkloosheidsdag.

Voorbeeld : Voor de aanvragen waarbij maandag 2 januari 2023 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ten laatste op vrijdag 23 december 2022 je aanvraag indienen.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Opgelet, we verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij je om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen:

Voor de aanvragen waarbij maandag 2 januari 2023 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op vrijdag 23 december 2022 om 12 uur alle informatie bezorgen.

Wil je alle info over de economische werkloosheid nog eens op een rijtje? Dan kan je onze dossiers over economische werkloosheid voor de bedienden en arbeiders raadplegen. De nieuwe regels over de C3.2A documenten en het validatieboek, vind je in ons artikel van maandag 12 december.

Tijdelijke werkloosheid