Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in mei op HR-vlak?

Niet alleen is mei de laatste maand voor de verkiezingen op 9 juni 2024, maar er gebeurt ook veel op sociaal-juridisch vlak. Zo vallen er tal van feestdagen, wordt in veel bedrijven het vakantiegeld uitbetaald en vinden er sociale verkiezingen plaats.

29 april 2024

Een maand met drie feestdagen

In de maand mei zijn er maar liefst drie feestdagen:

  • Woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid)
  • Donderdag 9 mei (O.L.V. Hemelvaart)
  • Maandag 20 mei (Pinkstermaandag)

Voltijdse werknemers hebben recht op tien wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen is het in principe niet toegelaten om te werken. Houd er rekening mee dat die feestdagen verplicht zijn en dat de sociale inspectie hierop controleert.

Lees meer over de regels, de uitzonderingen en het feestdagloon

Op vrijdag 10 mei is het een bank holiday. Dat wil zeggen dat de banken gesloten zijn en je op die dag geen bankverrichtingen kunt doen. Ook elektronische betalingen van de lonen zijn dan niet mogelijk. Gelieve hiermee rekening te houden bij het doorsturen van de prestaties.

Recht op klein verlet

Nu de periode van communie-, lente-, groei- en trouwfeesten weer aanbreekt, is het raadzaam om na te gaan hoe het klein verlet in jouw sector is geregeld. Het klein verlet geeft je werknemer het recht om bij bepaalde gebeurtenissen afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

Je kunt deze informatie vinden onder Paritaire comités > Jouw PC > Schorsing van de arbeidsovereenkomst > Klein verlet. Als voorbeeld: in het paritair comité nr. 200 heeft een werknemer die in het huwelijksbootje stapt recht op drie dagen klein verlet, in plaats van de twee wettelijk voorziene dagen.

Sociale verkiezingen van 13 tot en met 26 mei

Bedrijven met 50 of meer personeelsleden moeten elke vier jaar sociale verkiezingen organiseren. Tijdens die verkiezingen kiezen werknemers hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). De sociale verkiezingen van 2024 zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024.

Lees meer: ‘De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 13 en 26 mei 2024’

Het vakantiegeld wordt berekend

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, begint ook de berekening van het vakantiegeld. Bij Securex ontfermen we ons over die berekening op voor je bedienden. We voeren de berekeningen uit in dezelfde maand als vorig jaar.

Werd er een specifieke datum met jou afgesproken, als bestaande of als nieuwe klant bij ons Sociaal Secretariaat Securex? Dan houden wij ons aan dit tijdstip.

Lees meer in ons dossier over het vakantiegeld

Buitenlandse werknemers tewerkstellen in Vlaanderen wordt makkelijker

Vanaf 1 mei 2024 kan je sneller werknemers van buiten de EER soepeler tewerkstellen in Vlaanderen. De regels voor sommige aanvragen voor een single permit worden immers versoepeld. Zo kunnen werkgevers die werknemers in knelpuntberoepen zoeken, sneller buitenlandse werknemers aanwerven.

Lees meer: ‘Vanaf 1 mei kan je buitenlandse werknemers soepeler tewerkstellen in Vlaanderen’

De spilindex werd overschreden

Door de overschrijding van de spilindex in april zullen de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen) in mei 2024 met 2 procent worden verhoogd. Ook de overheidswedden ondergaan in juni 2024 eenzelfde stijging van 2 procent.

Werknemers in de non-profitsector en de horecasector mogen een vergelijkbare loonsverhoging van 2 procent verwachten.

Lees meer: ‘Wanneer wordt de spilindex overschreden in 2024?’

Bronnen

Hoge inflatie
Sociale verkiezingen