Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 1 oktober kan je beroep doen op economische werkloosheid omwille van de energiecrisis

Vorige week vrijdag kondigde de regering onder andere aan dat bedrijven beroep zullen kunnen doen op een nieuw type economische werkloosheid. Het gaat om economische werkloosheid omwille van de energiecrisis. Nog niet alle voorwaarden voor dit type werkloosheid zijn duidelijk. Wat we al wel weten, lees je in dit artikel.

19 september 2022

Update 3 oktober 2022:

De laatste info over dit onderwerp vind je in ons artikel van 3 oktober 2022 

Dit artikel werd op 20 september 2022 geüpdatet met de volgende informatie:

  • De definitie van de productiewaarde
  • Een verduidelijking over de toeslag van 6,10 euro per werkloosheidsdag
  • De kalendercode voor dit type werkloosheid

Kan dit type economische werkloosheid zowel voor arbeiders als bedienden worden gebruikt?

Ja, dat kan. Het nieuwe type economische werkloosheid zal zowel voor arbeiders als bedienden gebruikt kunnen worden. Bovendien zijn de voorwaarden om die werkloosheid in jouw bedrijf in te voeren voor beiden dezelfde.

Moet je beroep doen op dit type economische werkloosheid?

Neen, dat is niet verplicht. Ook tijdens de energiecrisis blijft het mogelijk om beroep te doen op de “klassieke” economische werkloosheid.

Over die klassieke vorm van economische werkloosheid vind je meer informatie op Lex4You. Daar vind je zowel de informatie voor arbeiders als die voor de bedienden.

Wanneer kan je beroep doen op dit type economische werkloosheid?

Als de kostprijs van de energie een te grote impact heeft op de werking van jouw bedrijf, kan je economische werkloosheid omwille van de energiecrisis invoeren.

Op basis van de informatie die we momenteel hebben, zal je dit type werkloosheid kunnen invoeren, als je aantoont dat:

  • Jouw energiekosten in 2021 minstens 3% van de productiewaarde bedragen en
  • De energiefactuur voor jouw bedrijf minstens verdubbeld is

De EU richtlijn 2003/96/EG definieert de productiewaarde als volgt:

De omzet inclusief rechtstreeks aan de prijs van het product gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop.

Deze info vind je terug op de jaarrekening van je bedrijf.

Of je aan deze voorwaarden voldoet, kan je met je boekhouder of je financieel departement nakijken. Als sociaal secretariaat heeft Securex deze informatie immers niet.

Op dit moment hebben we nog geen bijkomende informatie. Zo is het nog niet duidelijk met welke periode je moet vergelijken. Zodra daarover meer duidelijkheid is, lees je het op Lex4You.

Voor arbeiders zijn de voorwaarden om dit type werkloosheid in te voeren dus strenger dan bij het invoeren van de klassieke economische werkloosheid. Toch zou je kunnen overwegen om dit nieuwe type werkloosheid voor je arbeiders in te voeren: je moet immers geen verplichte werkweek invoeren. En je werknemers krijgen een hogere uitkering.

Hoe vraag je dit type economische werkloosheid aan?

Om aan te tonen dat je bedrijf aan de voorwaarden voldoet, zal je een C106A naar de RVA moeten versturen. Momenteel is die C106A nog niet beschikbaar op de website van de RVA. Zodra dat wel zo is, lees je het op Lex4You.

De bestaande versoepelingen voor de economische werkloosheid blijven van toepassing

De C106A moet normaal 14 dagen vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag naar de RVA verstuurd worden. Minstens tot 31 december 2022 kan je de eerste effectieve werkloosheidsdag meedelen zodra de RVA de C106A aanvaard heeft. Je moet dus geen 14 dagen wachten om die kennisgeving te versturen.

Ook minstens tot 31 december 2022 moet er tussen de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag en de eerste werkloosheidsdag zelf slechts drie kalenderdagen liggen. Als er in jouw sector nog kortere termijnen voorzien worden, zijn die kortere termijnen van toepassing.

Opgelet, de dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is maandag 3 oktober 2022 de eerste werkloosheidsdag in jouw bedrijf? Dan verstuur je de kennisgeving ten laatste op donderdag 29 september 2022.

Voor je arbeiders is het versturen van een C106A een nieuwe voorwaarde. Bij de klassieke economische werkloosheid moet er voor arbeiders immers geen C106A verstuurd worden. Dat is bij dit type werkloosheid dus wel het geval.

Moet je bij dit type economische werkloosheid een verplichte werkweek invoeren voor jouw arbeiders?

Neen, bij dit type economische werkloosheid wordt geen verplichte werkweek opgelegd.

Kan je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet? Dan kunnen jouw arbeiders ononderbroken economisch werkloos worden gesteld. En dat voor de volledige duurtijd van deze nieuwe regeling. Hoelang die zal bedragen, moet de regering nog vastleggen.

Heeft dit type economische werkloosheid een impact op de klassieke economische werkloosheid voor je bedienden?

Neen, beide types kunnen naast elkaar gebruikt worden. Als je in 2022 al gebruik hebt gemaakt van de klassieke economische werkloosheid voor je bedienden, kan je ook dit type economische werkloosheid nog gebruiken.

Heb je je bedienden in 2022 bijvoorbeeld al de maximumtermijn van 16 weken op volledige klassieke economische werkloosheid geplaatst? Dan kan je toch nog dit nieuwe type economische werkloosheid invoeren. Dat kan ook als je hen al 26 weken op gedeeltelijke klassieke economische werkloosheid hebt geplaatst. 26 weken is de maximumtermijn voor gedeeltelijke klassieke economische werkloosheid bij bedienden.

Welke uitkeringen krijgen jouw werknemers?

Als je de economische werkloosheid omwille van de energiecrisis invoert, krijgen je werknemers een uitkering van de RVA die gelijk is aan 70% van hun loon. Dat loon is wel geplafonneerd op 3.075,04 euro bruto per maand.

Als werkgever moet je daarnaast ook een toeslag van 6,10 euro per werkloosheidsdag betalen. Eventueel zou een sectoraal fonds die toeslag kunnen betalen. Of er sectoren zijn waarin dit overwogen wordt is momenteel nog niet duidelijk.

Wordt in jouw sector of in jouw bedrijf al een hogere toeslag toegekend voor de “klassieke” economische werkloosheid? Dan moet je, of het fonds, dat bedrag ook voor dit type van economische werkloosheid toekennen. De toeslag van 6,10 euro is dus het minimumbedrag.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen de ontwikkelingen over dit type economische werkloosheid op de voet op. Zodra er nieuwe informatie is, lees je die op Lex4You.

Op technisch vlak zullen we ook een nieuwe prestatiecode voorzien voor de economische werkloosheid omwille van de energiecrisis. Dit zullen de volgende codes worden:

  • WEA: Werkloosheid energie voor arbeiders
  • WEB: Werkloosheid energie voor bedienden

Heb je toch al vragen over dit type werkloosheid? Dan helpt je Securex Legal Advisor je graag verder. Je kan hem of haar contacteren via myHR@securex.be.  

Bron

Hoge inflatie
Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Tijdelijke werkloosheid