Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De deelname aan de staking en het recht op loon

Mag de werknemer die niet deelneemt aan de staking te laat komen of afwezig blijven wegens de staking?

Dit is niet mogelijk in het geval de staking sinds enkele dagen is aangekondigd.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

Indien de staking op voorhand aangekondigd is en aanvangt vooraleer de werknemer zijn woonplaats verlaat om te gaan werken, is hij verplicht om alles in het werk te stellen om zich naar de arbeidsplaats te begeven en zijn prestaties op het voorziene uur aan te vangen (bijvoorbeeld vroeger vertrekken om rekening te houden met de verkeersdrukte, carpooling organiseren, …).

Hij moet zijn prestaties bovendien zoals gewoonlijk uitvoeren. De staking is voor een niet-staker geen reden om geen prestaties te leveren (geen rechtvaardigingsgrond).

De werknemer die geen oplossing vindt of verplaatsingen liever vermijdt, kan een vakantiedag vragen (wettelijk vakantie, inhaalrust). De werknemer die over de nodige voorzieningen beschikt, kan ook vragen om een dag thuis te werken. Beide alternatieven vereisen het uitdrukkelijk akkoord van de werkgever. Deze laatste mag de werknemers echter niet verplichten om thuis te blijven. Hij is ertoe gehouden ze in de mate van het mogelijke werk te verschaffen.

Alle artikelen over De deelname aan de staking en het recht op loon