Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De deelname aan de staking en het recht op loon

Hoe wordt de deelname van de werknemer aan een staking georganiseerd?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met een vakbondsafvaardiging of zonder vakbondsafvaardiging.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging

In de ondernemingen die over een vakbondsafvaardiging beschikken, regelt deze afvaardiging de deelname van de werknemers aan de geplande acties van de vakbondsfederaties. De bepalingen waarin de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst op dat vlak voorziet (inzonderheid de bepalingen inzake de stakingsaanzegging), moeten nageleefd worden.

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werknemer die afwezig wil blijven om aan een collectieve actie deel te nemen, zelf het initiatief nemen en zijn werkgever verwittigen.

In principe mag de werkgever zich niet verzetten tegen de afwezigheid van de stakende werknemer. Die afwezigheidsdag zal als een onbezoldigde stakingsdag beschouwd worden.

Alle artikelen over De deelname aan de staking en het recht op loon