Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De deelname aan de staking en het recht op loon

Kan een werknemer ontslagen worden vanwege zijn deelname aan de staking?

De deelname aan een staking op zich is geen reden tot ontslag.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

Het recht om te staken is een recht dat op zich niet foutief is en enkel leidt tot de schorsing (en niet tot de beëindiging) van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst[1]. De omstandigheden gelinkt aan de uitvoering van dit recht kunnen echter wel foutief zijn en zouden kunnen leiden tot de verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden in geval van een ernstige tekortkoming.

Kunnen bijvoorbeeld een reden tot verbreking uitmaken:

  • De deelname aan de staking of de betoging die een rechtsmisbruik vormt
  • Een inbreuk die gepleegd werd tijdens de deelname aan de staking of betoging
  • Omstandigheden gepaard gaand met de staking of betoging die getuigen van een zware fout in hoofde van de stakende werknemer waardoor de arbeidsrelatie onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt

In elk geval is het aan de rechter om, in geval van geschil, uitspraak te doen over het ‘ernstige' karakter van de fout die ingeroepen wordt tot staving van een ontslag op staande voet, zonder vergoeding of opzeg. We raden u daarom aan om eerst uw Securex Legal advisor te raadplegen als u van plan bent om uw werknemer wegens dringende reden te ontslaan.

 

[1] Artikel 11ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Alle artikelen over De deelname aan de staking en het recht op loon