Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De deelname aan de staking en het recht op loon

Kan de werkgever een niet-stakende werknemer verbieden om te werken, enkel en alleen omdat er gestaakt wordt in de onderneming?

In principe is dit niet mogelijk.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

De werkgever is verplicht om zijn werknemers werk te verschaffen[1]. Enkel in geval van overmacht kan de werkgever van deze verplichting en de daaraan gelinkte verplichting om het loon te betalen, vrijgesteld worden. Een staking kan tot gevolg hebben dat de arbeidsorganisatie in die mate gehinderd wordt dat bepaalde taken niet meer of moeilijker uitgevoerd kunnen worden. Maar om overmacht te kunnen inroepen, moet de werkgever kunnen aantonen dat de niet-stakende werknemers omwille van de staking geen enkele van hun taken meer kunnen uitoefenen.

Kan de werkgever dit niet aantonen en belet hij de niet-stakende werknemers toch te werken, dan begaat hij een fout op basis waarvan de niet-stakende werknemer een schadevergoeding kan vorderen[2].

 

[1] Artikel 20 van de wet van 3 juli 1978.

[2] Arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2015.

Alle artikelen over De deelname aan de staking en het recht op loon