Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De deelname aan de staking en het recht op loon

Heeft de werknemer die niet deelneemt aan de staking en te laat komt of afwezig blijft, recht op het gewaarborgd dagloon?

De werknemer die te laat komt wegens de verkeersdrukte of niet op het werk aankomt, heeft geen recht op loon voor de niet-gewerkte uren.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

Het recht op het gewaarborgd dagloon voorzien door de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten is immers niet van toepassing in geval van staking[1].

Wat in geval van wegversperringen (wegblokkades)?

Kan de werkgever in dat geval nog steeds weigeren om het gewaarborgd loon aan de werknemer te betalen? Het antwoord moet enigszins genuanceerd worden. De werkgever kan artikel 27, 1° van de arbeidsovereenkomstenwet strikt interpreteren en zeggen dat er geen gewaarborgd loon verschuldigd is, als de wegblokkades vooraf aangekondigd waren.

We raden de werkgever echter aan om zelf te oordelen of hij dat standpunt ten aanzien van zijn werknemers zal innemen als zij er alles aan gedaan hebben om op het werk te geraken.

 

[1] Artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Alle artikelen over De deelname aan de staking en het recht op loon