Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Voorbeelden uit de rechtspraak

Kennelijk onredelijk ontslag - Gedrag of geschiktheid van de werknemer

Hier zijn enkele voorbeelden.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Wordt als kennelijk onredelijk beschouwd

  • Het ontslag omwille van een gebrek aan motivatie, aangezien de werknemer daar nooit op werd aangesproken en de werkgever dit evalueerde over een periode van minder dan 1 maand (Arbeidsrechtbank Brussel, 28 april 2016)
  • Het ontslag van een werkneemster minder dan twee maanden na haar eerste officiële evaluatie die bedoeld was om haar te helpen eventuele negatieve punten te verbeteren. Deze eerste evaluatie vond plaats na twee jaar dienst. In deze context zou een beslissing tot ontslag nooit zijn genomen door een normale en voorzichtige werkgever (Arbeidsrechtbank van Luik, 28 oktober 2020)

Wordt niet als kennelijk onredelijk beschouwd

  • Het ontslag van een werknemer die een moeilijke relatie heeft met twee directieleden (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 17 december 2015)
  • Het ontslag van een hoofdverpleegkundige omdat onder zijn leiding de kwaliteit van de zorg, het welzijn van de medewerkers en van de bewoners in het gedrang kwamen (Arbeidsrechtbank Gent, 18 januari 2016)
  • Het ontslag van een verkoper omwille van het feit dat zijn gedrag ten aanzien van zowel collega’s als klanten ongeschikt was. De werkgever kon dit ook aan de hand van geschriften bewijzen (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 20 januari 2016)
  • Het ontslag van een werknemer die zich in negatieve bewoordingen uitlaat over een algemeen directeur en dit ten opzichte van het voltallige directiecomité (Arbeidsrechtbank Brussel, 11 maart 2016)
  • Het ontslag van een werknemer die niet langer voldeed aan de functievereisten, omwille van een gebrek aan pro-activiteit, het onvermogen om klanten alleen te beheren, het niet openstaan voor coaching, een gebrek aan collegialiteit… De rechtbank oordeelt dat de opgegeven redenen reëel, correct en niet kennelijk onredelijk zijn (Arbeidsrechtbank Brussel, 21 maart 2016)
  • Het ontslag van een werknemer die niet meer voldeed voor zijn functie, wat bewezen werd aan de hand van negatieve evaluaties, uitblijvende verkoopsresultaten en verklaringen van klanten (Arbeidsrechtbank Brussel, 22 april 2016)
  • Het ontslag van een werknemer die zelf aangaf dat hij de functie niet meer aankon, omdat deze te stresserend was (Arbeidsrechtbank Gent, 1 juni 2016)
  • Het ontslag van een werknemer die niet paste binnen de bedrijfscultuur met een open sfeer van samenwerking, ondanks het feit dat zijn werk inhoudelijk wel uitstekend was (Arbeidsrechtbank Gent, 28 juni 2016)
Alle artikelen over Voorbeelden uit de rechtspraak