Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Voorbeelden uit de rechtspraak

Misbruik van ontslagrecht

Hier zijn enkele voorbeelden.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Vakbondseisen

  • Het ontslag dat een represaillemaatregel lijkt te zijn tegen een werknemer die lid is van een vakbond, die zijn gezondheid en die van zijn collega's wilde beschermen door te weigeren op een werf met asbest te werken (Arbeidshof van Antwerpen, 28 januari 2021)

Weigering van de werknemer

  • Het ontslag van een arbeider die had geweigerd om te werken op een werf waar hij sporen van asbest had vastgesteld. In deze zaak stelde het Hof bovendien vast dat het ontslag in feite een represaillemaatregel was omdat de werknemer zijn gezondheid en die van zijn collega’s had willen beschermen. Het ontslag om die reden is rechtsmisbruik (Arbeidshof van Antwerpen, 28 januari 2021)
  • Het ontslag gegeven omwille van de weigering van de arbeider om de volgende dag te komen werken, wanneer die weigering niet foutief was. De werknemer in kwestie had net vernomen dat een hem dierbaar persoon vermoord was en had aan de werkgever verlof gevraagd, wat de werkgever geweigerd had omwille van de drukte op het werk. De werknemer was echter volledig in shock en dus in de onmogelijkheid om te werken (Arbeidshof Antwerpen (3de kamer), 22 juni 2005)

Andere redenen

  • Het ontslag dat enkel en alleen is ingegeven door het gedrag van de echtgenoot, ook al woont deze mee in de conciërgewoning ter beschikking gesteld aan de werknemer-conciërge. Er is misbruik van het ontslagrecht omwille van de wijze waarop het ontslag is doorgevoerd meer bepaald met betrekking tot de ter beschikking gestelde conciërgewoning waarbij het totaal onaanvaardbaar is om de sloten van een woning, die men ter beschikking stelt, bij afwezigheid van de conciërge te vervangen en het absoluut niet humaan is om enkel de gelegenheid te geven om gedurende een uur een aantal persoonlijke goederen mee te nemen en nadien de goederen uit het appartement weg te halen en in een staanplaats te stallen (Arbeidsrechtbank Antwerpen (1ste kamer), 1 februari 2001)
  • Het ontslag van de weknemer waarbij de ontslagen werknemer die in een brief, door zijn hiërarchisch overste onder de leden van de vakbond verspreid, beschuldigd wordt van ongewenst seksueel gedrag ten overstaan van een collega, waarbij in strijd met de waarheid wordt gesteld dat hij de feiten zou hebben bekend (Arbeidshof Gent, 14 mei 2001)
  • Het ontslag van een kinderverzorgster, dat gegrond is op de lichtzinnige aantijging van feiten die op kinderen zouden zijn gepleegd en die als mishandeling worden omschreven, terwijl die feiten niet bewezen zijn (Hof van Cassatie, 12 december 2005)
Alle artikelen over Voorbeelden uit de rechtspraak