Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Misbruik van ontslagrecht

Welke sanctie wordt opgelegd in geval van misbruik van ontslagrecht?

De partij die zich schuldig maakt aan misbruik van ontslagrecht moet een schadevergoeding betalen aan de andere partij.

Laatst bijgewerkt op 17 maart 2022

Deze schadevergoeding is niet forfaitair vastgelegd zoals dit het geval is voor een kennelijk onredelijk ontslag of een willekeurig ontslag. Bijgevolg zal enkel de geleden schade vergoed kunnen worden. In de praktijk kennen de meeste rechters evenwel schadevergoedingen toe die berusten op een redelijke en billijke raming.

Alle artikelen over Misbruik van ontslagrecht