Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De eigenlijke ontslagmotivering

Welke sanctie wordt opgelegd indien de werkgever het ontslag niet motiveert?

Het betreft een forfaitaire burgerlijke boete die overeenstemt met 2 weken loon die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2023

Forfaitaire boete

De werkgever zal een forfaitaire, burgerlijke boete die overeenstemt met 2 weken loon aan de werknemer verschuldigd zijn, indien:

  • Hij het ontslag niet motiveert
  • De ontslagmotivering niet de concrete ontslagredenen of de nodige elementen bevat
  • Hij de opgelegde procedure voor de ontslagmotivering niet naleeft (geen aangetekende brief, buiten de termijn)

Sociaal- en fiscaalrechtelijke behandeling van de boete

Op deze boete zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, aangezien ze door de RSZ niet als loon beschouwd wordt.

Ze zal daarentegen wel onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing, aangezien het voor de fiscus gaat om een vergoeding toegekend naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Wanneer is de boete niet verschuldigd?

Deze boete zal niet verschuldigd zijn als de werkgever het ontslag niet gemotiveerd heeft, omdat de werknemer niet om een ontslagmotivering heeft verzocht of de procedure om de motivering te vragen niet gevolgd heeft.

De boete zal evenmin verschuldigd zijn indien de werknemer om een ontslagmotivering verzoekt, terwijl de werkgever reeds uit eigen beweging het ontslag schriftelijk gemotiveerd had en dus niet meer verplicht is op het verzoek van de werknemer te antwoorden.

Cumulregels

De boete is cumuleerbaar met de vergoeding verschuldigd in geval van kennelijk onredelijk ontslag.

Alle artikelen over De eigenlijke ontslagmotivering