Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gerechtelijke ontbinding

Wat is de gerechtelijke ontbinding?

In alle contracten waarin partijen wederzijdse verplichtingen aangaan, dus ook in een arbeidsovereenkomst, is de ontbindende voorwaarde stilzwijgend begrepen.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Stilzwijgende ontbindende voorwaarde

Wanneer één van de partijen haar contractuele verbintenissen niet nakomt, kan de andere aan de rechter de ontbinding van de overeenkomst vragen.

Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde

Naast de hierboven bedoelde stilzwijgende ontbindende voorwaarde kunnen de partijen in hun arbeidsovereenkomst ook een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde opnemen, ontbindend beding genoemd. Dit stelt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer een bepaalde voorwaarde zich (niet) manifesteert.

Voorbeelden van dergelijke bedingen zijn:

  • Het feit dat de overeenkomst ontbonden zal worden als de werknemer-chauffeur niet slaagt voor zijn rijexamen
  • Het feit dat de overeenkomst ontbonden zal worden indien de buitenlandse werknemer niet meer over de juiste papieren (verblijfstitel, Single Permit,…) beschikt
  • Het feit dat de overeenkomst ontbonden wordt wanneer de te vervangen werknemer terugkomt uit schorsing

Dergelijke ontbindende bedingen worden door de rechtspraak aanvaard voor zover de voorwaarde die tot de ontbinding leidt, niet louter afhankelijk is van de werkgever. Zo zal de ontbindende voorwaarde die stelt dat het contract van rechtswege eindigt indien de buitenlandse werknemer niet over de juiste papieren beschikt, niet ingeroepen kunnen worden door de werkgever die zelf niet de nodige stappen gezet heeft om de Single Permit voor de betreffende werknemer te vernieuwen.

Wenst u een ontbindende voorwaarde in uw arbeidsovereenkomst op te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor. Deze kan u helpen om dergelijk beding correct te verwoorden.

Alle artikelen over Gerechtelijke ontbinding