Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gerechtelijke ontbinding

Wat gebeurt er tijdens de gerechtelijke procedure?

Tijdens de gerechtelijke procedure moet het contract in principe verdergezet worden.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Het is immers pas op het einde van deze procedure dat de rechter zich uitspreekt over de al dan niet ontbinding van het contract. De werkgever is er dus toe gehouden werk aan de werknemer aan te bieden en de werknemer moet de gevraagde prestaties uitvoeren.

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan echter wel geschorst zijn omwille van:

  • Een conventionele schorsing (met of zonder loonbehoud)
  • Een wettelijke schorsing (arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie,…)
  • Eenzijdige schorsing waarbij een partij aan de andere laat weten haar verplichtingen niet verder uit te oefenen (in afwachting van de uitspraak):
    • Indien de rechter vervolgens de gerechtelijke ontbinding uitspreekt, zal deze partij niet bestraft worden, tenzij de rechter oordeelt dat er sprake was van misbruik. De beëindiging van de overeenkomst wordt dan geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat deze partij beslist heeft geen verdere uitvoering te geven aan het contract
    • Indien de rechter de gerechtelijke ontbinding niet uitspreekt, kan de andere partij op haar beurt de ontbinding vragen wegens de niet-uitvoering van de contractuele verbintenissen of vragen om een gedwongen uitvoering van de verbintenissen (indien mogelijk), en bovendien een eis tot schadevergoeding indienen
Alle artikelen over Gerechtelijke ontbinding