Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gerechtelijke ontbinding

Waarom een gerechtelijke ontbinding vragen?

De rechter beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid wanneer hij met de vraag tot gerechtelijke ontbinding geconfronteerd wordt.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

De partij die de ontbinding vraagt, moet er dus rekening mee houden dat de rechter:

 • Kan beslissen om het contract niet te ontbinden
 • Een termijn aan de andere partij kan toekennen om alsnog zijn verbintenis na te komen
 • Een schadevergoeding kan toekennen zonder het contract te ontbinden
 • De ontbinding van het contract kan uitspreken, met of zonder schadevergoeding, in het nadeel van de vragende partij of van de twee partijen

Voor- en nadelen

Voordelen

Nadelen

 • Alternatief voor het ontslag om dringende reden (bijvoorbeeld wanneer de termijn verstreken is)
 • Alternatief voor het impliciet ontslag (intentie om het contract te verbreken is moeilijk te bewijzen)
 • Geen verbrekingsvergoeding, maar een schadevergoeding vrij van RSZ
 • Geen beschermingsvergoeding [1] tenzij bewijs van bijkomende schade
 • In principe, verderzetting van het contract tot de rechter zich uitgesproken heeft
 • Gespannen sfeer
 • Ruime appreciatiebevoegdheid van de rechter
 • Geen recht op werkloosheidsuitkeringen voor de werknemer tijdens de periode gedekt door de schadevergoeding en deze periode wordt niet in aanmerking genomen om na te gaan of de werknemer voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarde

[1] De werkgever kan echter niet vragen om de arbeidsovereenkomst van een (kandidaat)personeelsvertegenwoordiger bij de ondernemingsraad, het Comit√© voor preventie en bescherming op het werk of van een vakbondsafgevaardigde te ontbinden.

Alle artikelen over Gerechtelijke ontbinding