Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in maart 2023?

Langere dagen en meer licht, daar knappen heel wat mensen van op na een lange winter. Maar ook op sociaal-juridisch vlak staat er wat op de agenda: nieuwe regels rond opleidingen, een recht op deconnectie, het zomeruur, het loonkloofrapport en meer bestedingsmogelijkheden voor ecocheques.

28 februari 2023

Denk aan je opleidingsplan

De arbeidsdeal legt vanaf 2023 nieuwe regels op inzake opleidingen. Heb je meer dan twintig werknemers in dienst? Dan moet je in 2023 minstens vier opleidingsdagen per werknemer voorzien. Vanaf 2024 worden dat vijf opleidingsdagen.

Bovendien moet je jaarlijks een opleidingsplan voorleggen. In 2023 is de deadline voor dat rapport 31 maart.

Lees meer: ‘31 maart nadert: vergeet je opleidingsplan niet’

Deadline voor recht op deconnectie

Werknemers hebben het recht om buiten hun werkuren onbereikbaar te zijn via digitale hulpmiddelen zoals e-mail en gsm. Dat noemt men het ‘recht op deconnectie’.

Heeft jouw ondernemingen twintig of meer werknemers? Dan moet je ten laatste op 31 maart 2023 concrete afspraken maken rond het recht op deconnectie.

Lees meer: ‘Recht op deconnectie: onderneem actie vóór 1 april 2023’

Van winter- naar zomeruur

Op 26 maart draaien we de klok opnieuw een uur vooruit, van 2 uur naar 3 uur. Voor de meeste mensen betekent dat een uur minder slaap, maar wie die nacht in ploegen werkt zal dus een uur minder werken.

De problemen rond verloning van werknemers in ploegenarbeid bij overschakeling naar zomeruur of winteruur worden geregeld door de cao nr. 30 van 28 maart 1977. Je leest er alles over in ons thema-artikel.
Lees meer: ‘Omschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd’

Internationale Vrouwendag op 8 maart

De Dag van de Vrouw nodigt ons uit om stil te staan bij de verplichting van elke werkgever om een gelijke beloning voor vrouwen en mannen te verzekeren. Heb je 50 of meer werknemers in dienst, dan heb je bovendien de wettelijke opdracht om iedere twee jaar een loonkloofrapport op te stellen. De volgende deadline hiervoor valt binnen de 3 maanden na afsluiting van het boekjaar 2022.

Lees meer: ‘Denk aan je analyseverslag over de loonkloof’

Meer bestedingsmogelijkheden voor ecocheques vanaf 1 maart

Om de twee jaar evalueert de Nationale Arbeidsraad (NAR) de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Men houdt hierbij rekening met de ontwikkelingen op het vlak van ecologische inzichten en ecologisch beleid.

Lees meer: ‘Ecocheques: de lijst van producten en diensten wordt op 1 maart aangepast’