Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bestrijding van de loonkloof: denk aan je analyseverslag

Een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt, moet om de twee jaar een analyseverslag over de loonstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad. Het volgende analyseverslag behandelt op de boekjaren afgesloten in 2021 en 2022. Dat verslag bezorg je binnen de 3 maanden na afsluiting van het boekjaar.

20 februari 2023

Wordt het boekjaar in jouw onderneming bij het begin van het jaar afgesloten, bijvoorbeeld op 31 maart van elk jaar? Dan moet je nu actie ondernemen. Sluit je het boekjaar pas later op het jaar af, dan heb je nog even de tijd.

Welke info neem je op in het analyseverslag?

In het analyseverslag moet je nagaan of de mannelijke en vrouwelijke werknemers in je onderneming gelijk loon voor gelijk werk krijgen. Blijkt uit het verslag dat dat niet het geval is, dan moet je het loonbeleid herzien. Je moet dan een actieplan opstellen.

Het analyseverslag moet opgesteld worden aan de hand van een modelformulier dat de minister van Werk vastlegt:

Wanneer moet je het verslag opmaken?

Het analyseverslag dat je nu moet opmaken, baseer je op de boekjaren afgesloten in 2021 en 2022. Afhankelijk van wanneer je het boekjaar afsluit, maak je dit verslag dus nog dit jaar of pas begin volgend jaar op.

Het analyseverslag is immers een aanvulling op de jaarlijkse voorlichting waarbij je de ondernemingsraad inlicht over de toestand en de evolutie van de onderneming tijdens het voorbije jaar. In die voorlichting geef je ook info over de objectieven voor het volgende jaar, en de perspectieven voor de daaropvolgende jaren.

Net zoals de jaarlijkse voorlichting moet dit analyseverslag ook besproken worden binnen de drie maanden na het afsluiten van het boekjaar. Je bezorgt het verslag minstens 15 dagen voor de vergadering aan je ondernemingsraad. Heb je geen ondernemingsraad, dan bezorg je het document aan, en bespreek je het met, de vakbondsafvaardiging.

Wat zijn de sancties?

Deel je niet om de twee jaar een analyseverslag over de loonstructuur van de werknemers mee aan de ondernemingsraad, of aan de vakbondsafvaardiging? Dan kan je een sanctie van niveau 2 oplopen.

Het gaat dan ofwel om een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro of om een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van het verslag? Contacteer dan zeker je Securex Client Advisor via myHR@securex.be. Hij of zij helpt je graag op weg.

Bron

Sociale inspectie en sancties
Algemene regels rond verlonen
Vakbondsafvaardiging
Ondernemingsraad