Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid

Overschakeling zomeruur/winteruur en omgekeerd

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar draaien we de klok een uur vooruit of een uur achterruit.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar draaien we de klok een uur vooruit of een uur achterruit. Betekent dit een loonverschil voor de werknemers?

Voor sommige werknemers heeft dit een impact op het loon

Een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad bepaalt hoe dit loon berekend moet worden [1]. De CAO is van toepassing op de werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand betaald worden (in principe betreft het dus arbeiders) en die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.

Indien dezelfde ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

In de mate van het mogelijke moet de ploeg die tijdens de overgang naar het winteruur werkte, eveneens tijdens de overgang naar het zomeruur werken. Op die manier wordt het evenwicht hersteld: indien een normale ploeg 8 uur werkt, zullen deze werknemers gedurende deze 2 nachten respectievelijk 7 uur en 9 uur werken. Het loon voor beide nachten zal met het normale loon voor een nachtploeg (8 uur) overeenstemmen.

Indien een andere ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

Indien het niet mogelijk is dezelfde ploeg tijdens beide nachten te laten werken, moet het loon als volgt berekend worden:

  • de werknemers die door de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur arbeid;
  • de werknemers die door de overgang naar het winteruur 9 uur presteren, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur arbeid.

[1] CAO nr. 30 van 28 maart 1977, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1998.

Alle artikelen over Nachtarbeid