Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in december 2023 op HR-vlak

In december wordt de kerstversiering uit de kast gehaald en gaan we op zoek naar het ideale kerstcadeau. In december maken we ook de balans op van het afgelopen jaar en beginnen we plannen te smeden voor het nieuwe jaar. Maar wat beweegt er nog allemaal op sociaal-economisch vlak in december?

28 november 2023

De deadline voor de klokkenluiders nadert

Bedrijven met 250 of meer werknemers moeten al sinds 15 februari 2023 een intern meldkanaal opzetten. Vanaf 17 december 2023 geldt dit ook voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Vanaf 17 december 2023 geldt dit ook voor bedrijven vanaf 50 werknemers.

Op dit intern meldingskanaal in te richten moeten klokkenluiders terecht kunnen om een schending van het EU-recht te melden

Ontdek onze partner : GoComply

15 december is het startschot voor de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen 2024 zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024.

Deze verkiezingsdag wordt voorafgegaan door een strikte voorprocedure van 150 dagen, waarbij ondernemingen verplichte inlichtingen moeten uitwisselen met hun werknemers, de vakbonden en de FOD Werk, en bepaalde formaliteiten moeten vervullen.

De sociale verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, zal op 15 december (dag X-60 – dit is de dag waarop je de datum van de verkiezingen bekendmaakt) aanvangen.

Maak zeker gebruik van onze handige kalendertool | Sociale verkiezingen 2024

Doe de eindejaarscheck voor 2023

Het nieuwe kalenderjaar nadert in sneltreinvaart. Hoog tijd dus om als werkgever een eindejaarscheck te doen rond vakantiedagen, vervangingsfeestdagen, het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI) de eindejaarspremies en de  koopkrachtpremie.

Lees meer:  jouw essentiële checklist om het jaar 2023 succesvol af te ronden

Op 22 december zijn de nieuwe indexcijfers gekend.

Heel wat ondernemingen die een jaarlijkse indexering in januari kennen, waaronder werkgevers in het paritair comité nr. 200, willen al een tijdje weten hoeveel het indexpercentage zal bedragen.

Het definitieve percentage van de index zal worden bekendgemaakt op 22 december in de namiddag.

Meer info : Indexlist: indexeringen en loonaanpassingen | Securex

 

Een voordelig eindejaarsgeschenk voor jouw werknemers

Cadeaubonnen, een fles bubbels, speelgoed voor de kinderen, … Het zijn maar enkele ‘sociale voordelen’ die je op een sociaal en fiscaal gunstige manier kan toekennen. 
Lees meer: en voordelig eindejaarsgeschenk voor jouw werknemers

Bekijk zeker het aanbod aan thematische cadeaukaarten van Unigift, die je medewerkers kunnen besteden bij de beste lokale handelaars : https://hrpartners.securex.be/nl/partners/unigift

Dien tijdig je dossier voor de terugbetaling Vlaams opleidingsverlof in

Als werkgever moet je bepaalde termijn respecteren voor de terugbetaling van de bezoldigingen en sociale bijdragen die je in het kader van het betaald educatief verlof hebt gestort. Deze indieningstermijnen verschillen per gewest.

Voor Vlaanderen is dit : binnen de 3 maand volgend op de start van de opleiding (of de dag van inschrijving. De aanvraag voor een opleiding die op 4 september 2023 aanving moest uiterlijk op 1 december 2023 ingediend zijn.

Bron

Fiscaal nieuws
Hoge inflatie
Sociale verkiezingen