Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Jouw checklist om 2023 af te sluiten en 2024 goed te beginnen

Terwijl de natuur van tinten verandert, de dagen korter, kouder en natter worden, nadert het nieuwe kalenderjaar in sneltreinvaart. Hoog tijd dus om als werkgever een eindejaarscheck te doen rond vakantiedagen, vervangingsfeestdagen, het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI) de eindejaarspremies en de koopkrachtpremie.

15 november 2023

Zijn alle wettelijke vakantiedagen opgenomen?

Als jou werknemers nog niet al hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen, verwittig je hen best dat ze die dagen in principe niet kunnen overgedragen naar 2024.

Vanaf 2024 zijn er wel een aantal wijzigingen. Vanaf dan kunnen werknemers hun vakantiedagen naar de volgende jaren overdragen als ze die omwille van bepaalde schorsingen, zoals ziekte, niet op tijd konden opnemen. Je werknemer kan die dagen dan tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar opnemen.
Lees meer: zieke werknemers kunnen vakantie later inhalen vanaf 2024

 

Leg de vervangingsfeestdagen voor 2024 vast

Een feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag in de onderneming moet vervangen worden. Wordt er in jouw onderneming gewoonlijk niet gewerkt op zaterdag en zondag? Dan moet je in 2024 zondag 21 juli (Nationale feestdag) vervangen.

Zorg ervoor dat je vóór 15 december 2023 de nodige afspraken maakt over de vervangingsfeestdagen voor het jaar 2024. Indien je dit niet doet, zullen de feestdagen vervangen worden door de eerstvolgende werkdag.

Vergeet de vervangende feestdagen in 2024 niet

Kregen jouw medewerkers in 2023 de mogelijkheid om de vervangingsfeestdagen vrij te kiezen? Dan moeten ze die ten laatste op 31 december 2023 opnemen.

Leg het collectief verlof voor 2024 vast

Wacht niet te lang om de data van jouw collectief verlof vast te leggen.. Het beste is om deze dagen vóór 31 december 2023 vast te leggen. Na deze datum kunnen je werknemers immers hun vakantiedagen van het betrokken vakantiejaar 2024 al opnemen.

Lees meer: collectief verlof: welke formaliteiten?

Lees meer: bouwverlof 2024

De eindejaarspremies komen er aan

De meeste eindejaarspremies worden in de loop van de maand december uitbetaald en zijn gelijk aan een dertiende maand. Je kan het juiste tijdstip en de juiste berekening in jouw sector nagaan via Paritaire comités > Jouw PC > Premies op het einde van het jaar > Eindejaarspremie.

Ons Sociaal Secretariaat Securex zal de eindejaarspremie voor jou berekenen in dezelfde periode als vorig jaar.

Ben je onlangs aangesloten bij ons sociaal secretariaat of is er al een specifieke datum bepaald? Dan respecteren wij het afgesproken tijdstip.

Wil je een hogere eindejaarspremie betalen dan het bedrag dat jouw sector voorziet? Of wil een eindejaarspremie geven terwijl jouw sector er geen voorziet? Laat ons dit dan tijdig weten via myHR@securex.be.

Houd rekening met de decemberafrekening

Als een bediende in de loop van 2022 minder is gaan werken (bijv. van 100% naar 80%), dan moet je als werkgever in december een zogenaamde decemberafrekening doen. Dat is een bedrag dat je moet uitbetalen voor de vakantiedagen die jouw werknemer niet heeft kunnen opnemen als gevolg van de wijziging in diens arbeidsregime.

Ben je klant van het Sociaal Secretariaat Securex? Dan maken wij deze afrekening voor jou, je hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Lees meer over de decemberafrekening

Nieuwigheden op komst :
De wetgever wijzigt vanaf het vakantiejaar 2024 de regels over het verrekenen van het enkel vertrekvakantiegeld. Het enkel vertrekvakantiegeld van bedienden zal vanaf dan in twee fasen verrekend worden. In eerste instantie moet de nieuwe werkgever 90% van het vertrekvakantiegeld verrekenen als de werknemer een vakantiedag opneemt. De tweede fase van de verrekening vindt elk jaar in december plaats. Op dat moment zal je als werkgever moeten nagaan of er nog een correctie nodig is.
Lees meer: verrekening enkel vertrekvakantiegeld vanaf 2024

Houd het GMMI in de gaten

Omdat in elke sector het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) van toepassing is, kijk je in december best na of dit gerespecteerd werd. Securex doet deze check automatisch voor jou. Hierdoor kan het zijn dat je in december nog een supplement op het loon verschuldigd bent.Het GMMI is een minimuminkomen dat moet gerespecteerd worden op jaarbasis. Het is pas op het einde van het jaar of bij vertrek in de loop van het jaar dat nagekeken moet worden of dat minimum gerespecteerd werd.

Hoe Securex jou helpt

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met je legal advisor via myHr@securex.be.

Daarnaast kan je ook steeds terecht op ons online portaal MySecurex. In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren." 

 

Hoge inflatie
Vakantie & afwezigheid
Verlonen