Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale verkiezingen 2024: hoeveel kandidaten op de lijst?

Om te weten hoeveel kandidaten er maximum op de lijsten zullen staan, moet je eerst het aantal voorziene mandaten berekenen. Het aantal kandidaten op de lijst mag immers niet groter zijn dan het aantal te verkiezen mandaten van effectieve en plaatsvervangende personeelsvertegenwoordigers.

15 februari 2024

Hoeveel mandaten kan je in je onderneming hebben?

De personeelsvertegenwoordiging in de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) bestaan uit maximum:

  • 4 effectieve leden in een onderneming met minder dan 101 werknemers
  • 6 effectieve leden in een onderneming met 101 tot 500 werknemers
  • 8 effectieve leden in een onderneming met 501 tot 1000 werknemers
  • 10 effectieve leden in een onderneming met 1001 tot 2000 werknemers (en zo verder)

De berekening gebeurt op basis van de telling op de dag waarop de verkiezingsdatum officieel wordt bekendgemaakt (dag X).

Is er een aparte vertegenwoordiging van de kaderleden in de raad?

Als dat zo is, wordt de personeelsvertegenwoordiging in je OR aangevuld met:

  • Eén vertegenwoordiger als de onderneming minder dan 100 kaderleden telt
  • Twee vertegenwoordigers als er 100 of meer kaderleden zijn

Het leidinggevend personeel wordt bij het aantal kaderleden geteld. Zij kunnen echter niet deelnemen aan de verkiezingen en kunnen zich geen kandidaat stellen.

Plaatsvervangers

De personeelsvertegenwoordiging telt bovendien evenveel plaatsvervangers als effectieve leden.

Hoeveel kandidatenlijsten per orgaan en per categorie?

De kandidatenlijsten moeten opgesteld worden:

  • Per overlegorgaan (CPBW en OR
  • En per werknemerscategorie (arbeiders, bedienden, jonge werknemers, kaderleden). De mandaten worden evenredig verdeeld tussen de verschillende personeelscategorieën.

… te vermenigvuldigen met het aantal werknemersorganisaties dat een lijst kan indienen

Verschillende vakbondsorganisaties kunnen lijsten indienen. Je moet dus het aantal te verdelen effectieve en plaatsvervangende mandaten vermenigvuldigen met het aantal organisaties dat een lijst indient

Voorbeeld

Een onderneming telt 60 werknemers. Zij organiseert sociale verkiezingen voor de aanwijzing van de personeelsvertegenwoordigers in het CPBW. Er zullen dus 4 mandaten zijn.

Vier mandaten betekent vier effectieve en vier plaatsvervangende leden. Als twee vakbonden een volledige lijst indienen, zijn er in de onderneming zestien beschermde werknemers.

Sociale verkiezingen