Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof terugbetalingen

Indieningstermijn voor de dossiers met de terugbetalingsaanvragen

De werkgever moet een bepaalde termijn in acht nemen.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2022

De werkgever moet een bepaalde termijn in acht nemen voor de uitoefening van zijn recht op terugbetaling van de bezoldigingen en sociale bijdragen die hij in het kader van het betaald educatief verlof heeft gestort. Hieronder vindt u een overzicht van deze termijnen per gewest.

Meer informatie over de formaliteiten voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof en over het betaald educatief verlof in het algemeen vindt u in de fiche van deze rubriek voor het gewest waartoe uw werknemer behoort, dus het gewest waarin de vestiging gelegen is die uw werknemer tewerkstelt.

Vlaams Gewest

Termijn / uiterste datum voor de indiening van het dossier

Binnen de 3 maand volgend op de start van de opleiding (of de dag van inschrijving)

Voorbeeld

De aanvraag voor een opleiding die op 1 oktober 2021 aanving moest uiterlijk op 1 januari 2022 ingediend zijn.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Termijn / uiterste datum voor de indiening van het dossier

Begin van de termijn

Eén jaar

 

1 januari van het jaar waarin het recht op terugbetaling ontstaan is.

Voorbeeld

De aanvragen voor academiejaar 2021-2022 moeten uiterlijk op 31 december 2022 ingediend worden.

Waals Gewest (enkel Franstalig)

Termijn / uiterste datum voor de indiening van het dossier

Begin van de termijn

31 maart van het volgende jaar

 

Een in schooljaar georganiseerde opleiding

Laatste dag van de opleiding of, wanneer de opleiding zich over meerdere jaren uitstrekt, de laatste dag van elk opleidingsjaar

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van hetzelfde schooljaar plaatsvindt, grote vakantie inbegrepen

Laatste dag van het schooljaar in de loop waarvan ze eindigt

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van opeenvolgende schooljaren plaatsvindt

Opsplitsing van de vorderingen volgens het schooljaar in de loop waarvan de uren betaald educatief verlof gebruikt werden

De vorderingen ontstaan op de laatste dag van het schooljaar waarin de uren betaald educatief verlof gebruikt worden

Voorbeelden voor het Waals Gewest (Franstalig gedeelte)

Wijze van organisatie van de opleiding

Voorbeelden

Een in schooljaar georganiseerde opleiding

Opleiding eindigt op 30 juni 2021: recht op BEV ontstaat op 30 juni 2021 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2022

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van hetzelfde schooljaar plaatsvindt, grote vakantie inbegrepen

Opleiding eindigt op 15 juli 2021: recht op BEV ontstaat op 30 juni 2021 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2022

Opleiding eindigt op 15 maart 2021: recht op BEV ontstaat op 30 juni 2021 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2022

Opleiding eindigt op 15 oktober 2021: recht op BEV ontstaat op 30 juni 2022 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2023

Een niet in schooljaar georganiseerde opleiding die in de loop van opeenvolgende schooljaren plaatsvindt

Gebruikte uren BEV in 2021 (schooljaar 2020-2021): recht op BEV ontstaat op 30 juni 2021 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2022

Gebruikte uren BEV in 2022 (schooljaar 2021-2022): recht op BEV ontstaat op 30 juni 2022 en het dossier moet ingediend worden tegen 31 maart 2023

Duitstalige Gemeenschap

Termijn / uiterste datum voor de indiening van het dossier

Begin van de termijn

Anderhalf jaar

1 januari van het jaar waarin het recht op terugbetaling ontstaan is.

De vorderingen inzake het betaald educatief verlof toegekend voor een opleiding ontstaan op de laatste dag van de opleiding, of, wanneer het een opleiding betreft die gespreid is over meerdere jaren, de laatste dag van elk jaar opleiding.

Voorbeeld

Indien het een opleiding betreft gespreid over meerdere jaren, moeten de aanvragen voor het academiejaar 2020-2021 ten laatste op 30 juni 2022 ingediend worden.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof terugbetalingen