Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sectorakkoorden 2023-2024: een stand van zaken

Is er in jouw sector al een loonakkoord voor de komende twee jaar? En moet je een koopkrachtpremie betalen? Via dit artikel blijven we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in verschillende sectoren. We zorgen ervoor dat het regelmatig wordt bijgewerkt, zodat je altijd up-to-date informatie hebt.

28 september 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe sectorakkoorden 2023-2024.

Om de twee jaar sluiten de sociale partners op nationaal niveau een interprofessioneel akkoord (IPA) af. Vervolgens onderhandelen de sociale partners op niveau van het paritair comité over de sectorakkoorden binnen de krijtlijnen van dat IPA. Die sectorale loonakkoorden bevatten de krachtlijnen op sociaal en arbeidsrechtelijk vlak voor de komende twee jaar (2023-2024). De sectoren zijn in de loop van de maand mei gestart met de onderhandelingen en sommigen bereiken nu stilaan de finish.

Van onderhandeling tot cao

Traditioneel gaan de onderhandelingen van start wanneer de vakbonden hun eisenbundels overmaken. Op basis daarvan wordt er dan verder onderhandeld, tot de sociale partners uiteindelijk tot een akkoord komen. Dat akkoord wordt vervolgens uitgewerkt in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), die de afspraken concreet uitvoeren. Men spreekt daarom soms ook van uitvoerings-cao’s.

Een terugkerende tendens in de reeds afgesloten akkoorden, is invulling van het individueel opleidingsecht uit de arbeidsdeal en de toekenning van een koopkrachtpremie.

Lees meer: 'De koopkrachtpremie is er (maar wacht nog even)'

Lees meer: 'Een individueel opleidingsrecht voor bijna alle werknemers'

Voorziet jouw sector niet in een koopkrachtpremie, dan kan je zelf beslissen om aan jouw werknemers zo een premie toe te kennen als je in 2022 goede resultaten hebt behaald. Wij voorzien hiervoor de nodige modellen om dit toe te kennen via cao of individuele overeenkomst.

Enkele belangrijke punten

  • De koopkrachtpremie mag maximaal 500 euro bedragen in bedrijven die hoge winsten hebben behaald in 2022. In bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten hebben gemaakt, mag de premie maximaal 750 euro bedragen. Beslist jouw sector om een koopkrachtpremie toe te kennen dan moeten zij in de CAO definiëren wat er wordt verstaan onder hoge winst en uitzonderlijk hoge winst.
  • De CAO bevat ook de toekenningsmodaliteiten van deze premie zoals de pro rata-berekening voor deeltijders of werknemers die geen volledig jaar in dienst zijn, de gelijkstellingen, de toekenningsperiode…
  • Om het bedrag van jouw koopkrachtpremie te kunnen berekenen hebben we dus bijkomende info nodig. Indien dit het geval is, gaan we deze aan jou vragen via een FlasHR. Hou dus je mailbox in de gaten en bezorg ons de nodige info op dat moment via myHR@securex.be.
  • De koopkrachtpremie moet voor 31 december 2023 worden toegekend.
  • Ook als je zelf beslist om een koopkrachtpremie toe te kennen, moet deze verwerkt worden in de loonberekeningen. Als werkgever ben je immers een patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd. Bovendien moet het totaal van de koopkrachtpremie voorkomen op de individuele rekening, zoniet zou de RSZ deze premie als gewoon loon kunnen beschouwen en daarop betaal je dan de gewone sociale en fiscale lasten.

Werd er in jouw sector al een akkoord bereikt?

We volgen de sectorale onderhandelingen voor jou op. Van zodra er een akkoord werd bereikt in jouw sector dan vind je de volledige analyse met handige tips and tricks via Paritaire comités (kies jouw PC-nummer) > Tewerkstellingsakkoorden.

Hieronder vind je ons regelmatig bijgewerkt overzicht van PC's die tot een akkoord zijn gekomen (laatste update: 8 augustus 2023).

Paritaire comités 100 - 152

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie
PC 106.020 - Beton Er is een akkoord, analyse volgt Ja
PC 107 - Kleermakers Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Nee
PC 111/209 - Metaal Er is een akkoord, analyse volgt Ja
PC 112 - Garages Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 116 / 207 - Chemie Lees onze analyse Ja
PC 117 / 211 - Petroleum Lees onze analyse Ja
PC 118/220 - voeding Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 120.03 - Jute Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 124 - Bouw Lees onze analyse Ja
PC 136 / 222 - Papier Lees onze analyse Ja
PC 140.02 - Taxi's Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 142.01 - Terugwinning metalen Er is een akkoord, analyse volgt Ja
PC 142.02 - Terugwinning lompen Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 149.03 - Edele metalen Lees onze analyse Ja
PC 149.04 - Metaalhandel Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja

Paritaire comités 200 - 227

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie
PC 200 - Algemeen bedienden Lees onze analyse Ja
PC 116 / 207 - Chemie Lees onze analyse Ja
PC 111/209 - Metaal Er is een akkoord, analyse volgt Ja
PC 117 / 211 - Petroleum Lees onze analyse Ja
PC 118/220 - Voeding Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja
PC 136 / 222 - Papier Lees onze analyse Ja
PC 227 - Audiovisueel Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Aanbeveling

Paritaire comités 300 - 341

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie
PC 310 - Banken Lees onze analyse Te onderhandelen op ondernemingsniveau
PC 315.02 - Luchtvaart Lees onze analyse Ja
PC 320 - begrafenisondernemers Er is een ontwerpakkoord, analyse volgt Ja

Wat Securex voor jou doet

Heb je nog vragen over jouw sectorakkoord of over de koopkrachtpremie aarzel dan niet om ons te contacteren via myHR@securex.be

Bron

Vakantie & verlof
Het loon bepalen
Tewerkstellingsakkoorden
Bouwsector
Bedienden (PC 200)