Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sectorakkoorden 2023-2024: een stand van zaken

Is er in jouw sector al een loonakkoord voor de komende twee jaar? En moet je een koopkrachtpremie betalen? Via dit artikel blijven we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in verschillende sectoren. We zorgen ervoor dat het regelmatig wordt bijgewerkt, zodat je altijd up-to-date informatie hebt.

25 januari 2024

Om de twee jaar sluiten de sociale partners op nationaal niveau een interprofessioneel akkoord (IPA) af. Vervolgens onderhandelen de sociale partners op niveau van het paritair comité over de sectorakkoorden binnen de krijtlijnen van dat IPA. Die sectorale loonakkoorden bevatten de krachtlijnen op sociaal en arbeidsrechtelijk vlak voor de komende twee jaar (2023-2024). De sectoren zijn in de loop van de maand mei gestart met de onderhandelingen en sommigen bereiken nu stilaan de finish.

Van onderhandeling tot cao

Traditioneel gaan de onderhandelingen van start wanneer de vakbonden hun eisenbundels overmaken. Op basis daarvan wordt er dan verder onderhandeld, tot de sociale partners uiteindelijk tot een akkoord komen. Dat akkoord wordt vervolgens uitgewerkt in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), die de afspraken concreet uitvoeren. Men spreekt daarom soms ook van uitvoerings-cao’s.

Een terugkerende tendens in de reeds afgesloten akkoorden, is invulling van het individueel opleidingsecht uit de arbeidsdeal en de toekenning van een koopkrachtpremie.

Lees meer: 'De koopkrachtpremie is er (maar wacht nog even)'

Lees meer: 'Een individueel opleidingsrecht voor bijna alle werknemers'

Voorziet jouw sector niet in een koopkrachtpremie, dan kan je zelf beslissen om aan jouw werknemers zo een premie toe te kennen als je in 2022 goede resultaten hebt behaald. Wij voorzien hiervoor de nodige modellen om dit toe te kennen via cao of individuele overeenkomst.

Enkele belangrijke punten

  • De koopkrachtpremie mag maximaal 500 euro bedragen in bedrijven die hoge winsten hebben behaald in 2022. In bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten hebben gemaakt, mag de premie maximaal 750 euro bedragen. Beslist jouw sector om een koopkrachtpremie toe te kennen dan moeten zij in de CAO definiëren wat er wordt verstaan onder hoge winst en uitzonderlijk hoge winst.
  • De CAO bevat ook de toekenningsmodaliteiten van deze premie zoals de pro rata-berekening voor deeltijders of werknemers die geen volledig jaar in dienst zijn, de gelijkstellingen, de toekenningsperiode…
  • Om het bedrag van jouw koopkrachtpremie te kunnen berekenen hebben we dus bijkomende info nodig. Indien dit het geval is, gaan we deze aan jou vragen via een FlasHR. Hou dus je mailbox in de gaten en bezorg ons de nodige info op dat moment via myHR@securex.be.
  • De koopkrachtpremie moet voor 31 december 2023 worden toegekend.(de uitbetaling werd verlengd tot 31 maart 2024)
  • Ook als je zelf beslist om een koopkrachtpremie toe te kennen, moet deze verwerkt worden in de loonberekeningen. Als werkgever ben je immers een patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd. Bovendien moet het totaal van de koopkrachtpremie voorkomen op de individuele rekening, zoniet zou de RSZ deze premie als gewoon loon kunnen beschouwen en daarop betaal je dan de gewone sociale en fiscale lasten.

Werd er in jouw sector al een akkoord bereikt?

We volgen de sectorale onderhandelingen voor jou op. Van zodra er een akkoord werd bereikt in jouw sector dan vind je de volledige analyse met handige tips and tricks via Paritaire comités (kies jouw PC-nummer) > Tewerkstellingsakkoorden.

Hieronder vind je ons regelmatig bijgewerkt overzicht van PC's die tot een akkoord zijn gekomen (laatste update: 25 januari 2024).

Paritaire comités 100 - 152

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie

PC 100 - aanvullend arbeiders

Lees onze analyse Ja
PC 102.02 - hardsteengroeven Luik/Namen

Lees onze analyse

Ja

PC 106.020 - Beton

Lees onze analyse

Ja
PC 107 - Kleermakers

Lees onze analyse

Nee

PC 109/215 - Kleding en confectie

Lees onze analyse

Ja
PC 110 - Textielverzorging

Lees onze analyse

Nee

PC 111/209 - Metaal

Lees onze analyse

Ja
PC 111.03 - Monteerders

Lees onze analyse

Ja
PC 112 - Garages

Lees onze analyse

Ja
PC 115 - Glas

Lees onze analyse

Ja

PC 116 / 207 - Chemie

Lees onze analyse Ja
PC 116.01 - Chemie West-Vlaanderen

Lees onze analyse

Ja
PC 116.02 - Chemie Limburg

Lees onze analyse

Ja

PC 117 / 211 - Petroleum

Lees onze analyse Ja
PC 118/220 - voeding

Lees onze analyse

Ja

PC 119 - voedingshandel

Lees onze analyse

Ja
PC 120/214 - textiel

Lees onze analyse

Ja
PC 120.03 - Jute

Lees onze analyse

Ja
PC 121 - Schoonmaak

Lees onze analyse

Ja - via het sociaal Fonds

PC 124 - Bouw

Lees onze analyse Ja
PC 125 - Houthandel

Lees onze analyse

Ja
PC 126 - stoffering en houtbewerking

Lees onze analyse

Ja
PC 127 - handel in brandstoffen

Lees onze analyse

Ja
PC 128.02 - Leder

Lees onze analyse

Ja

PC 130 - Drukkerijen

Lees onze analyse

Ja
PC 130.100 - Dagbladen

Lees onze analyse

Ja
PC 132 - Technische land- en tuinbouwwerken

Lees onze analyse

Ja

PC 136 / 222 - Papier

Lees onze analyse Ja
PC 140.01 - Autobussen

Lees onze analyse

Ja
PC 140.02 - Taxi's

Lees onze analyse

Ja

PC 140.03 - Vervoer van goederen

Lees onze analyse

Ja
PC 140.04 - afhandeling luchthavens

Lees onze analyse

Ja
PC 140.05 - Verhuisondernemingen

Lees onze analyse

Ja
PC 142.01 - Terugwinning metalen

Lees onze analyse

Ja
PC 142.02 - Terugwinning lompen

Lees onze analyse

Ja
PC 142.03 - Terugwinning papier

Lees onze analyse

Ja
PC 142.04 - Terugwinning allerlei producten

Lees onze analyse

Ja
PC 144 - Landbouw

Lees onze analyse

Ja
CP 145 - Tuinbow

Lees onze analyse

Ja

PC 146 - Bosbouw

 

Lees onze analyse

Ja
PC 149.01 - Elektriciens

Lees onze analyse

Ja
PC 149.02 - Koetswerk

Lees onze analyse

Ja

PC 149.03 - Edele metalen

Lees onze analyse Ja
PC 149.04 - Metaalhandel

Lees onze analyse

Ja

Paritaire comités 200 - 227

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie

PC 200 - Algemeen bedienden

Lees onze analyse Ja
PC 201 - Kleinhandel

Lees onze analyse

Ja
PC 202.01 - Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Lees onze analyse

Ja
PC 202 - Kleinhandel in voedingswaren

Lees onze analyse

Ja

PC 116 / 207 - Chemie

Lees onze analyse Ja

PC 111/209 - Metaal

Lees onze analyse

Ja

PC 117 / 211 - Petroleum

Lees onze analyse Ja
PC 109/215 - Kleding en confectie

Lees onze analyse

Ja
PC 118/220 - Voeding

Lees onze analyse

Ja
PC 120/214 - Textiel

Lees onze analyse

Ja
PC 219 - Controle organismen

Lees onze analyse

Ja

PC 136 / 222 - Papier

Lees onze analyse Ja
PC 226 - Internationale handel

Lees onze analyse

Ja
PC 227 - Audiovisueel

Lees onze analyse

Aanbeveling

Paritaire comités 300 - 341

Paritair comité Cao & Securex-analyse Koopkrachtpremie
PC 302 - Horeca

Lees onze analyse

Ja

PC 303.01 - Filmproductie

Er is een akkoord Neen
PC 303.030 - Exploitatie van bioscoopzalen Er is een akkoord Ja
PC 306 - Verzekeringen

Lees onze analyse

Ja
PC 307 - Verzekeringsmakelaars

Lees onze analyse

Te onderhandelen op ondernemingsniveau
PC 310 - Banken Lees onze analyse Te onderhandelen op ondernemingsniveau
PC 311 - Grote kleinhandelszaken

Lees onze analyse

Ja
PC 313 - Apothekers

Lees onze analyse

Ja

PC 315.02 - Luchtvaart

Lees onze analyse Ja
PC 317 - Bewaking

Lees onze analyse

Nee
PC 320 - begrafenisondernemers

Lees onze analyse

Ja
PC 321 -Groothandelaars verdelers in geneesmiddelen

Lees onze analyse

Ja, op ondernemingsvlak

PC 323 - Beheer van gebouwen

Lees onze analyse

Ja
PC 326.01-GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

Lees onze analyse

Ja
PC 330.03 - Dentaaltechnische bedrijven Er is een akkoord ja
PC 333 - Toeristische attracties

Lees onze analyse

Ja
PC 335 - Dienstverlening bedrijfsleven

Lees onze analyse

Nee

PC 336 - Vrije beroepen

Lees onze analyse

Nee
PC 337 - Aanvullend Non- profit

Er is een akkoord

Neen
PC 339.02 - Sociale huisvesting - Waals gewest

Lees onze analyse

Ja
PC 340 - Orthopedische technologieën

Lees onze analyse

Ja
PC 341 - Bank- en beleggingsdiensten

Lees onze analyse

Op ondernemingsniveau

Wat Securex voor jou doet

Heb je nog vragen over jouw sectorakkoord of over de koopkrachtpremie aarzel dan niet om ons te contacteren via myHR@securex.be

Bron

Vakantie & verlof
Het loon bepalen
Tewerkstellingsakkoorden
Bouwsector
Bedienden (PC 200)