Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waarmee rekening houden als je 20 of meer werknemers tewerkstelt?

De afgelopen maanden werden er heel wat nieuwe regels ingevoerd voor werkgevers met minstens 20 werknemers, zoals de verplichtingen rond deconnectie. Niet makkelijk om nog de bomen door het bos te zien. Daarom zetten we hier nog eens alle verplichtingen op een rij voor werkgevers vanaf 20 werknemers. Zo ben je zeker dat je aan alles gedacht hebt.

26 mei 2023

Als je onderneming groter en groter wordt, legt de overheid je ook meer arbeidsrechtelijke verplichtingen op. Met name als je minstens 20 werknemers, 50 werknemers of 100 werknemers tewerkstelt. In dit artikel vind je een overzicht van de verplichtingen vanaf 20 werknemers. Zo kan je voor jezelf nagaan met welke aspecten je al dan niet in orde bent.

Zit je nog met twijfels of vragen? Laat het ons weten via myHR@securex.be en jouw Securex Legal Advisor begeleidt je verder.

Wist je dat Securex heel wat modellen en policies aanbiedt? Ga zeker eens kijken in de Securex e-Shop.

Onthaal van nieuwe werknemers

Een onderneming met minstens 20 werknemers moet een goed onthaal voorzien voor elke nieuwe werknemer tijdens diens eerste maand. Je regelt op de eerste werkdag praktische zaken zoals de werkkledij of de bedrijfslaptop. Je introduceert de nieuwe collega bij de collega’s en leidinggevende. Je geeft meer uitleg over de onderneming, de strategie, de cultuur, het takenpakket, … Kortom, alles om de nieuwkomer snel te helpen integreren, maar zonder die te overladen met alle info tegelijk.

Vragen over onboarding? Mail naar consulting@securex.be en onze consultants helpen je op de juiste weg.

Planning van betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Als verschillende werknemers tegelijk betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opnemen, kan dat serieuze gevolgen hebben voor je dagelijkse werking. Als je tussen 20 en 50 werknemers tewerkstelt, heb je als werkgever gelukkig een reddingsboei. Je mag je verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Je moet wel de afwezigheid van minstens één werknemer per functie toestaan.

In organisaties van die grootte moet je met de vakbondsafvaardiging tot een akkoord komen over de planning van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof. Als er geen afvaardiging is, moet je tot een akkoord komen met de werknemers zelf.

Meer details lezen? Ga naar onze thema-pagina’s over het betaald educatief verlof en het Vlaams Opleidingsverlof.

Termijn voor aanvraag tijdskrediet

Ook een werknemer die tijdskrediet wil opnemen kan voor een uitdaging in de planning zorgen. Als je onderneming meer dan 20 werknemers tewerkstelt, moet de werknemer het tijdskrediet drie maanden voor de gewenste aanvangsdatum bij jou aanvragen. Zo heb jij nog tijd om regelingen te treffen om de afwezigheid op te vangen.

Meer info vind je in onze thema-artikelen over tijdskrediet

Een vakbondsafvaardiging oprichten

Het statuut van de vakbondsafvaardiging wordt geregeld door cao nr. 5. Die cao is een kaderovereenkomst, die enkel de belangrijkste principes bevat rond het oprichten en samenstellen van de vakbondsafvaardiging en waarvoor die bevoegd is.

De verdere details vind je in sectorale cao’s op niveau van het paritair comité. Zo bepaalt het paritair comité vanaf hoeveel werknemers een vakbondsafvaardiging moet worden opgericht en hoeveel afgevaardigden er mogen zijn.

In verschillende sectoren geldt dat er vanaf 20 werknemers een afvaardiging in de onderneming opgericht moet worden of dat, indien er al een vakbondsafvaardiging is, het aantal leden verhoogt.

Meer weten? Lees onze thema-artikelen over het sociaal overleg.

Interne preventieadviseur aanstellen

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. De dienst moet uit minstens één preventieadviseur bestaan. Het opleidingsniveau van die adviseur hangt af van de grootte van je bedrijf en je bedrijfsactiviteiten. In ondernemingen die meer dan 19 werknemers tewerkstellen, mag je als werkgever niet meer zelf de functie van preventieadviseur vervullen.

Lees meer over deze verplichting in onze thema-pagina’s over de interne preventiedienst

Je kan ook nog taken overdragen aan de externe preventiedienst.

Lees meer: ‘Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk’

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen

Bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten een werkgelegenheidsplan opstellen. Daarin voorzie je specifieke maatregelen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder binnen je bedrijf te behouden of te verhogen.

Je werkgelegenheidsplan moet de inspanningen opsommen waartoe je onderneming zich verbindt om oudere werknemers aan het werk te houden of eventueel in dienst te nemen.

Lees meer info in onze themapagina’s over oudere werknemers

Bedrag van de bijdrage aan het sluitingsfonds

Het sluitingsfonds ontvangt onder meer een basisbijdrage en een bijzondere bijdrage van ondernemingen.

De basisbijdrage wordt betaald door de ondernemingen met een handels-of industriële activiteit. De hoogte van het bedrag hangt af van het feit of je bedrijf meer of minder dan 20 werknemers gedurende de referteperiode tewerkstelt.

Lees meer in onze themapagina’s over de sluiting van de onderneming

Sluiting van de onderneming

Wanneer je als werkgever overgaat tot sluiting van je onderneming, moet je je werknemers en bepaalde overheidsinstanties en instellingen hierover voorafgaandelijk informeren. Daarnaast ben je verplicht je werknemers een sluitingsvergoeding te betalen.

Die verplichtingen zijn enkel van toepassing in de ondernemingen die gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkstelden tijdens de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van je onderneming plaatshad.

Meer info vind je in ons specifieke dossier over de sluiting van de onderneming.

Het recht op deconnectie

Werkgever met minstens 20 werknemers moeten sinds 1 april 2023 specifieke afspraken maken over het recht op deconnectie. Je werknemers moeten na de arbeidstijd immers kunnen deconnecteren van het werk.

Lees meer: ‘Weldra gedaan met werkmails beantwoorden buiten de werkuren?

Gebruik ons model om het recht op deconnectie in te voeren

Het recht op opleidingen

Heb je als werkgever minstens 20 werknemers in dienst? Dan moet je in 2023 elke werknemer minstens vier opleidingsdagen aanbieden. Vanaf 2024 moet je minstens vijf individuele opleidingsdagen aanbieden.

Meer weten over het recht op opleidingen? Check dan ons artikel op Lex4You en lees zeker ook wat er in jouw sector werd afgesproken.

Wat als je meer dan 50 of 100 werknemers in dienst hebt?

Als in je bedrijf meer dan 50 werknemers werken, moet je natuurlijk alle regels over werkgevers met minstens 20 werknemers respecteren. En als je meer dan 100 werknemers hebt, leef je dan weer alle regels voor werkgevers met meer dan 20 en 50 werknemers na.

Lees meer: ‘Waarmee rekening houden als je 50 of meer werknemers tewerkstelt?

Lees meer: ‘Waarmee rekening houden als je 100 of meer werknemers tewerkstelt?

Hoe Securex jou helpt

Heb je nog vragen over deze verplichtingen? Dan kan je steeds terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Verplichtingen als werkgever