Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Weldra gedaan met werkmails beantwoorden buiten de werkuren?

Werknemers krijgen binnenkort officieel het recht om offline te zijn tijdens alle periodes buiten hun werkuren: het weekend, ’s avonds, tijdens hun vakantie, …. Dat moet zorgen voor een meer evenwichtige werk-privébalans. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever?

24 oktober 2022

Deze wet werd op 10 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze maatregel is op 20 november 2022 in werking getreden.

Stel je minstens twintig werknemers tewerk? Lees dan zeker verder, want onderstaande regels gelden voor jou.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Alle werknemers hebben in principe het recht om hun mailbox, Skype, Teams, Slack, smartphone,… volledig te negeren en uit te schakelen buiten de werkuren.

Huidige situatie

De reglementering inzake het recht op deconnectie is momenteel echter niet afdwingbaar. Er moet regelmatig overleg gepland worden met het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, en telkens de personeelsvertegenwoordigers hierom vragen. De akkoorden die hieruit voortvloeien kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement of een cao kan worden gesloten.

Situatie na de invoering van de arbeidsdeal

In ondernemingen met twintig of meer werknemers zullen er binnenkort concrete afspraken moeten gemaakt worden rond het recht van de werknemers om onbereikbaar te zijn buiten hun arbeidstijd.

Hoe voer je dit recht in?

De wet legt geen spelregels vast rond het recht op deconnectie, maar vraagt aan jou om hierover de nodige afspraken te maken tegen 1 januari 2023. In een nieuwsbericht van 25 november 2022 laat de FOD WASO echter weten dat deze termijn praktisch met drie maanden wordt verlengd. Je moet dus deze afspraken maken vóór 1 april 2023.

 Volgens een in de wet vastgelegd minimumkader kan je dit recht op twee manieren invoeren:

  • Via een ondernemings-cao in overleg met de vakbonden
  • In het arbeidsreglement

De tekst moet minstens de volgende aspecten van jouw engagement als werkgever bevatten:

  • De praktische modaliteiten om dit recht uit te oefenen
  • De richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen zodat de rusttijden, het verlof en het privéleven gewaarborgd blijven
  • Vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden voor een verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en over de risico’s van een overmatige connectie

Als er een cao binnen jouw paritair comité of binnen de Nationale Arbeidsraad wordt ondertekend, dan geldt die cao en vervalt jouw verplichting om iets uit te werken op ondernemingsniveau.

Wat doet Securex voor jou?

Zoek je bijstand bij het uitwerken van een cao of een bepaling in het arbeidsreglement? Dan kan je steeds jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Voor meer info over welzijn op het werk, contacteer wellbeing@securex.be.

Bronnen

Arbeidsdeal
Arbeidsreglement
Arbeidsduur