Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waarmee rekening houden als je 50 of meer werknemers tewerkstelt?

Als je onderneming groeit, legt de overheid je ook meer arbeidsrechtelijke verplichtingen op. Met name als je minstens 20, 50 of 100 werknemers tewerkstelt. In dit artikel vind je een overzicht van de verplichtingen vanaf 50 werknemers. Zo kan je voor jezelf nagaan met welke aspecten je al dan niet in orde bent.

6 juni 2023

Blijf je met twijfels of vragen zitten bij het lezen van dit overzicht? Laat het ons weten via myHR@securex.be en jouw Securex Legal Advisor begeleid je graag verder.

Wist je dat Securex heel wat modellen en policies aanbiedt? Ga zeker eens kijken in de Securex e-Shop.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten

Elke onderneming – of juridisch correcter: elke technische bedrijfseenheid – met minstens 50 werknemers moet een Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten.

De werknemersvertegenwoordigers die in dit Comité zetelen, worden om de vier jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen. Stel je als werkgever minstens 50 werknemers tewerk? Dan moet je dus om de vier jaar sociale verkiezingen organiseren.

Wanneer je bedrijf de drempel van 50 werknemers tussen twee verkiezingsperiodes bereikt, moet je pas verkiezingen organiseren tijdens de volgende verkiezingsperiode. En dat voor zover je bedrijf dan nog steeds gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt. De volgende sociale verkiezingen vinden in mei 2024 plaats.

Hoe je het gemiddelde aantal werknemers berekent, lees je in dit artikel.

Hulp nodig : Sociale verkiezingen 2024 | Je complete gids | Securex

Aanwerven van jongeren

Stel je als werkgever uit de privésector op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers te werk? Dan ben je verplicht om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven. En dat naar rato van 3% van je personeelsbestand in voltijdse equivalenten tijdens het tweede trimester van het voorgaande jaar.

De verplichting om jongeren aan te werven, moet je gedurende het hele jaar respecteren. Als een jongere je bedrijf verlaat, moet die in principe onmiddellijk door een andere jongere vervangen worden. Er wordt in de regelgeving immers geen vervangingstermijn voorzien.

Meer info over deze verplichting vind je in ons specifiek dossier over het aanwerven van jongeren.

Bestrijden van de loonkloof

Stel je in je bedrijf gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers te werk? Dan moet je om de twee jaar een analyseverslag opstellen over de bezoldigingsstructuur van de mannelijke en vrouwelijke werknemers opstellen. En dat om de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te bestrijden.

Werkgevers die gemiddeld ten minste 50 maar minder dan 100 werknemers tewerkstellen dienen het analyseverslag volgens het beknopte modelformulier op te maken.

Op basis van dit verslag zal de Ondernemingsraad of indien die er niet is, de leden van de vakbondsafvaardiging, oordelen of er een actieplan opgesteld moet worden om tot een genderneutrale bezoldingsstructuur te komen.

Hoe je die verplichting in de praktijk omzet, lees je in het deel over het gelijk loon voor mannen en vrouwen.

Consultinglegal@securex.be kan je hierbij helpen.

Verlof voor medische bijstand

Het verlof voor medische bijstand is het verlof waarop je werknemer recht heeft wanneer die bijstand of zorg wil verlenen aan een gezins- of familielid dat aan een zware ziekte lijdt. Je werknemer kan kiezen tussen een volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Stelt je bedrijf meer dan 50 werknemers te werk? Dan kan je als werkgever niet meer weigeren om het verlof voor medische bijstand te verlengen om organisatorische redenen.

Lees meer:
Op welke werknemers is het verlof van toepassing? | Securex

Verplichting over het Welzijn op het Werk

Heb je een bedrijf met minstens 50 werknemers? Dan kan je een interne preventieadviseur psychosociaal welzijn aanstellen. Je bent dus niet meer verplicht om beroep te doen op een externe dienst. Tenzij er binnen het CPBW geen akkoord gevonden wordt over de aanstelling van de preventieadviseur.

Lees meer: Welzijn op het werk verbeteren | Securex

Wat als je meer dan 100 werknemers in dienst hebt? Of minder dan 50?

Als in je bedrijf meer dan 50 werknemers werken, moet je natuurlijk alle regels over werkgevers met minstens 20 werknemers respecteren. En als je meer dan 100 werknemers hebt, leef je dan weer alle regels voor werkgevers met meer dan 20 en 50 werknemers na.

Lees meer: ‘Waarmee rekening houden als je 20 of meer werknemers tewerkstelt?

Lees meer: ‘Waarmee rekening houden als je 100 of meer werknemers tewerkstelt?’

Hoe Securex jou helpt

Heb je nog vragen over deze verplichtingen? Dan kan je steeds terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Arbeidsreglement
GDPR & privacy
Klokkenluidersrichtlijn