Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

PC 124: wijzig je arbeidsreglement om terugbetaling van het gewaarborgd loon te verkrijgen

Telt je onderneming minder dan 20 werknemers en vermeldt je arbeidsreglement niet dat je werknemers vanaf de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift moeten bezorgen? Wijzig in dat geval snel je arbeidsreglement. Je blijft dan recht hebben op terugbetaling van het gewaarborgd loon.

13 januari 2023
ill, sick

In de sector van het bouwbedrijf is de afwezigheid van een arbeider door langdurige ziekte een zware financiële last, vooral voor een kleine onderneming. Daarom betaalt het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv het gewaarborgd loon terug bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval ‘van gemeen recht’ aan ondernemingen die minder dan twintig werknemers tewerkstellen.

Het begrip ‘van gemeen recht’ betekent dat het niet gaat om een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Denk aan een niet-werkgerelateerde ziekte of een ongeval in het privéleven.

Omdat je werknemers sinds 28 november 2022 voor één enkele dag in principe geen medisch getuigschrift meer moeten bezorgen kan dit betekenen dat je geen bewijsstuk meer hebt om bij korte afwezigheid de terugbetaling van het gewaarborgd loon te vragen. We raden je daarom aan je arbeidsreglement snel te wijzigen.

Hieronder vind je de voorwaarden waaraan je onderneming moet voldoen om recht te hebben op terugbetaling, de stappen die je moet volgen om een concrete aanvraag in te dienen en hoe van je werknemers kunt eisen dat ze telkens een medische attest bezorgen.

Wie heeft recht op terugbetaling van het gewaarborgd loon?

Constructiv betaalt 94,81% terug van het loon dat tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aan arbeiders wordt betaald. De werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald.

Ter herinnering: dit voordeel geldt alleen voor ondernemingen met minder dan twintig werknemers. Maar je moet ook aangesloten zijn bij een door Constructiv erkende Patronale Compensatiedienst (PCD) om bij arbeidsongeschiktheid van je arbeiders het gewaarborgd loon terugbetaald te krijgen.

Onze tip

Als je nog niet bent aangesloten bij een PCD, doe dat dan meteen! Je kunt aansluiten bij een organisatie naar keuze, zoals Patrokov, het Patronale Vereveningsbureau Vlaams-Brabant, enz. Het lidmaatschap en de aangeboden diensten zijn gratis.

Hoe vraag je terugbetaling van het gewaarborgd loon aan?

Voor de terugbetaling heb je een medisch attest van de werkgever nodig waaruit de echtheid en de duur van de arbeidsongeschiktheid blijken.

Om een geldige aanvraag tot terugbetaling van het gewaarborgd loon bij je PCD in te dienen, moet je absoluut de medische attesten van de betrokken werknemers opsturen. Je moet dit doen binnen vijf werkdagen na de begindatum van de op het medisch attest vermelde arbeidsongeschiktheid. Als het medisch attest is opgesteld door een arts die verbonden is aan een ziekenhuis of door een gespecialiseerde arts, wordt de termijn voor het indienen van het attest verlengd van vijf dagen tot een maand.

Geen medisch attest meer voor korte afwezigheid, wat nu?

Sinds 28 november 2022, hoeven werknemers die slechts een dag arbeidsongeschikt zijn hun afwezigheid niet langer te verantwoorden met een medisch attest. Ze kunnen tot maximaal drie keer per jaar gebruik maken van deze vrijstelling.

Om het gewaarborgd loon terugbetaald te krijgen in de sector van het bouwbedrijf moet je echter nog altijd een medisch attest bezorgen aan de PCD. Zonder attest kan de PCD het gewaarborgd loon niet terugbetalen.

Gelukkig staat de nieuwe wetgeving over het medisch attest kleine ondernemingen (met minder dan vijftig werknemers) toe om hun werknemers te vragen hun afwezigheid systematisch met een medisch attest te verantwoorden, zelf voor één ziektedag. Om in je bedrijf gebruik te maken van deze afwijking kan je kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Ofwel vermeld je uitdrukkelijk in een bijlage bij je arbeidsreglement dat je werknemers altijd een medisch attest moeten voorleggen
  • Ofwel voer je deze afwijking in door een bedrijfs-cao te sluiten

Wat doet Securex voor jou?

Om terugbetaling te verkrijgen voor korte afwezigheden van één dag, raden we je aan om zo snel mogelijk een bijlage aan je arbeidsreglement toe te voegen. Je moet dan de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement volgen.

Bestel je bijlage via de e-Shop van Securex

Ben je klant van Securex en heb je recht op het Service Pack Legal Advice? Dan is deze bijlage in deze dienst inbegrepen. Contacteer je Client Advisor op het adres MyHR@securex.be en we bezorgen je de bijlage in de taal van je keuze.

Sluit je liever een bedrijfs-cao? Contacteer dan je Legal Advisor Securex op het adres MyHR@securex.be om een modeldocument aan te vragen.

Bronnen 

Sectoraal fonds (FBZ)
Bouwsector
Ziekte en ongeval