Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bouwsector: tot 7,5 goedkopere overuren per week dankzij het KB 213!

In de bouwsector (paritair comité nr. 124) geldt een dagelijkse arbeidsduur van 8 uur per dag. Op basis van KB 213 kon u uw werknemers dagelijks een uur extra laten presteren. Die mogelijkheid wordt nu uitgebreid tot anderhalf uur per dag. Bovendien zijn die overuren goedkoper dan gewone overuren

11 januari 2022

Wat u moet doen om hiervan te kunnen genieten leest u hier.

Hoeveel uren kunnen uw werknemers bijkomend presteren? 

Sinds 20 januari 2022 kunt u uw werknemers 1u30 per dag extra laten werken. Dat komt neer op 7u30 extra op weekbasis:

  • U kunt weken van 47u30 laten presteren, in plaats van 40 uur
  • U kunt werkdagen van 9u30 laten presteren, in plaats van 8 uur

Op jaarbasis heeft u de mogelijkheid om in totaal 180 overuren op die manier te laten presteren. U moet dan drie stappen volgen om de eerste 130 overuren in te voeren. Vervolgens kunt u nog 50 overuren toevoegen via een gelijkaardige procedure.

Geen nood, Securex begeleidt u doorheen al deze stappen! Hierna leest u ons stappenplan om de overuren in uw onderneming in te voeren.

Drie stappen om de eerste 130 overuren in te voeren 

Stap 1. Pas de uurroosters aan in uw arbeidsreglement

Vooraleer u van start kan gaan, moet u alle mogelijke uurroosters die u wilt toepassen, opnemen in het arbeidsreglement. Daarbij moet u de procedure volgen voor het opstellen of wijzigen van het arbeidsreglement:

Stap 2. Akkoord vakbondsafvaardiging, of voorzitter paritair comité informeren

► Mijn onderneming heeft geen vakbondsafvaardiging

Dan moet u vooraf de voorzitter van het paritair comité informeren.

► Mijn onderneming heeft wel een vakbondsafvaardiging

Dan moet de meerderheid van uw vakbondsafvaardiging instemmen met de invoering van KB 213 in uw onderneming.

Stap 3. Hang het uurrooster minstens 24 uur vooraf uit

Zijn de mogelijke uurroosters opgenomen in uw arbeidsreglement? Uitstekend! Maar om effectief gebruik te kunnen maken van één van die uurroosters, moet u het gekozen uurrooster ook ten laatste 24 uur vooraf bekend maken aan uw betrokken arbeiders.

Dat doet u door een bericht uit te hangen dat de individuele werkroosters bevat en de datum van het bericht vermeldt. U hangt dat bericht uit in een lokaal van uw onderneming, meer bepaald op de plaats waar uw werknemers het arbeidsreglement kunnen raadplegen.

Hoe voert u de 50 bijkomende overuren in? 

Denkt u dat 130 overuren niet zullen volstaan in uw onderneming? Dan kunt u er voor kiezen om ze uit te breiden met 50 bijkomende overuren.

Om die 50 extra uren in te voeren, geldt een gelijkaardige procedure als hierboven geschetst. Stap 1 en 3 zijn identiek, enkel Stap 2 ziet er soms anders uit.

Stap 2. Akkoord vakbondsafvaardiging, of protocol van toetreding

► Mijn onderneming heeft geen vakbondsafvaardiging

In dat geval is Stap 2 anders. U moet niet de voorzitter van het PC verwittigen, maar wel een protocol van toetreding ondertekenen samen met minstens één arbeider. Dat protocol moet ook ondertekend worden door de gewestelijke vakbondssecretarissen. Zij hebben veertien dagen de tijd om het protocol te ondertekenen of hun weigering kenbaar te maken.

► Mijn onderneming heeft wel een vakbondsafvaardiging

In dat geval is Stap 2 exact dezelfde als wanneer u slechts 130 overuren KB 213 invoert. De meerderheid van uw vakbondsafvaardiging moet instemmen met de invoering van 180 overuren in uw onderneming op basis van het KB 213.

Als u al een bestaand akkoord heeft over 130 overuren, dan sluit u een bijkomend akkoord met uw vakbondsafvaardiging over die 50 bijkomende uren.

Hoeveel kosten deze overuren u? 

Uw werknemer heeft de keuze tussen:

  • Het inhalen van de gepresteerde overuren aan 100% van het loon (zonder toeslag)
  • Het laten uitbetalen van de gepresteerde overuren aan 120% (zonder inhaalrust)

Uw werknemers moeten hun keuze, liefst schriftelijk, meedelen vóór de uitbetaling van hun loon voor de betrokken periode. Wanneer een werknemer ervoor kiest om inhaalrust op te nemen, dan moet hij of zij dit doen binnen de 12 maanden na de prestatie van die overuren. Ook dat is nieuw, want tot nu toe was dit binnen de 6 maanden.

De ‘KB 213-overuren’ zijn dus goedkoper dan ‘gewone overuren’. Als werkgever moet u immers een toeslag van 50% betalen op de gewone overuren én ze bovendien laten inhalen (inhaalrust wordt betaald aan 100%).

 

KB 213 Overuren

Gewone overuren*

Keuze 1: inhaalrust

Keuze 2: uitbetalen

Overloontoeslag?

Geen overloontoeslag

Overloontoeslag van 20%

Overloontoeslag van 50%

Inhaalrust?

Ja. Op het moment dat de werknemer de inhaalrust opneemt, worden de bijhorende overuren aan 100% betaald

Geen inhaalrust

Ja. Op het moment dat de werknemer de inhaalrust opneemt, worden de bijhorende overuren aan 100% betaald

* Opgelet, er zijn ook mogelijkheden om ‘gewone’ overuren uit te betalen, vb. met de vrijwillige overuren of de netto-overuren in de cruciale sectoren. In die gevallen betaalt u ofwel uit aan 150% of aan 100%. Zie ook verder ‘Nood aan nog meer overuren?’ .

Fiscaal gunstregime: vermindering bedrijfsvoorheffing

Voor 130 overuren waarvoor de toeslag van 20% wordt betaald (d.w.z. enkel bij keuze 2), genieten zowel uw werknemer als uzelf van een fiscaal gunsttarief.

  • Voordeel voor u als werkgever: een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 32,19% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon
  • Voordeel voor uw werknemer: een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 66,81% op het brutoloon aan 100% dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon

Dat fiscaal gunstregime kan voor 180 overuren worden toegepast. Die uren moeten dan wel gepresteerd worden op werven waarvoor u een aanwezigheidsregistratie gebruikt.

Bekijk hier een uitgewerkt voorbeeld van wat het fiscaal gunsttarief kan opleveren.

Maakt u al gebruik van KB 213 en wilt u 1u30 per dag extra? 

Wanneer u reeds gebruik maakt van KB 213 en u heeft daarvoor alle nodige stappen doorlopen, dan volstaat het om de uurroosters in uw arbeidsreglement aan te passen aan de mogelijkheden die het vernieuwde KB 213 biedt.

U moet dus opnieuw de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement doorlopen, omdat het hier gaat om een wijziging van de uurroosters,.

Nood aan nog meer overuren? 

Wanneer de 180 overuren die u via KB 213 kunt laten presteren nog niet zouden volstaan, dan kunt u die nog combineren met de volgende mogelijkheden:

Naam

Limieten?

Wat?

Formaliteiten?

Netto-overuren

Uw werknemers kunnen tot 11 uur per dag en/of 50 uur per week presteren

► Tot 120 overuren

► Tot 31/12/2022

► Bruto = netto

► Geen inhaalrust

► Uit te betalen aan 100%

Enige formaliteit: schriftelijk akkoord, te hernieuwen om de 6 maanden

Vrijwillige overuren

► Tot 120 overuren op jaarbasis

► Geen inhaalrust

► Uit te betalen aan 150%

Gewone overuren

► 100% betaalde inhaalrust

► 50% overurentoeslag

Meerdere formaliteiten: bv. geldige reden, aanplakking uurroosters 24u op voorhand

Grote flexibiliteit

Uw werknemers kunnen tot 10 uur per dag presteren, zonder weeklimiet

► Geen overloontoeslag

► Inhaalrust toekennen om gemiddelde arbeidsduur te respecteren op jaarbasis

Heel wat formaliteiten na te leven

Lees ook ons artikel over het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat de sociale partners begin juni overeenkwamen, onder meer over vrijwillige en gewone overuren.

Wat doet Securex voor u?

Wij bieden u een pakket aan met volgende documenten:

  • Bijlage arbeidsreglement om KB 213 in te voeren (u hoeft dan enkel nog de uurroosters in te vullen)
  • Modelbrief om de voorzitter van het paritair comité in te lichten van uw voornemen om KB 213 te gebruiken
  • Modeldocument waarmee de werknemer zijn keuze voor het opnemen van inhaalrust of de uren te laten uitbetalen kan kenbaar maken
  • Model van protocol van toetreding voor de 50 bijkomende uren

Uiteraard kunt u ook steeds beroep doen op onze Legal Advisors om u bij te staan bij het invoeren van deze wijzigingen.

Bron

Bouwsector