Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geen ziektebriefje meer voor één dag ziekte

Uitzondering mogelijk voor kleinere bedrijven

Vorige week keurde het parlement de wet goed die werknemers toelaat om drie keer per jaar één dag ziek te zijn zonder medisch attest voor te leggen. Die werknemers moeten hun werkgever wel nog steeds onmiddellijk informeren over hun ziekte. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken.

31 oktober 2022

Update van 18 november 2022: deze wet werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden vanaf 28 november 2022 in werking.

Geen medisch attest meer voor één dag ziekte

Als werkgever kan je nu aan je werknemers vragen om voor elke dag arbeidsongeschiktheid een medisch attest voor te leggen. Vanaf 28 november 2022 zal dat niet meer voor elke ziektedag kunnen.

Zodra de wet in werking treedt, moeten je werknemers je voor één dag ziekte geen medisch attest meer bezorgen. Ze kunnen er ook voor opteren om voor de eerste dag van een langere ziekteperiode geen attest te bezorgen. Je werknemers kunnen wel niet onbeperkt gebruik maken van deze mogelijkheid: dat kan maximaal drie dagen per jaar.

Bovendien moeten je werknemers jou nog wel steeds onmiddellijk op de hoogte brengen van hun arbeidsongeschiktheid. Deze regel verandert niet.

Zo heb je als werkgever nog altijd de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid te controleren. Je kan dus ook op een ziektedag waarvoor je werknemer je geen attest bezorgt, een controlearts vragen om die ongeschiktheid na te gaan.

Om die controle mogelijk te maken, moeten je werknemers je het adres bezorgen waar ze tijdens hun afwezigheid verblijven. Ze moeten dat adres doorgeven op het moment dat ze je inlichten over hun ziekte.

Verblijft je werknemer op het adres dat jij al kent? Dan vervalt de plicht om je dat adres mee te delen.

Afwijking voor bedrijven met minder dan 50 werknemers

In kleinere bedrijven is het niet altijd makkelijk om onvoorziene afwezigheden vlot op te vangen. Daarom voorziet de wet in een mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Telt je bedrijf op 1 januari van een bepaald jaar minder dan 50 werknemers? Dan kan je je werknemers toch vragen om altijd een medisch attest voor te leggen. En dus ook voor één dag ziekte.

Hoe voer je die afwijking in?

Wil je in je bedrijf gebruik maken van deze afwijking? Dan moet je expliciet in je arbeidsreglement opnemen dat je werknemers steeds een medisch attest moeten voorleggen. Je kan er ook voor opteren om de afwijking via een ondernemings-cao in te voeren.

Je moet die afwijking niet jaarlijks opnieuw vastleggen. Heb je ze in je arbeidsreglement opgenomen en heb je in een bepaald jaar 50 of meer werknemers? Dan wordt er automatisch geen rekening meer mee gehouden.

Voorbeeld

In 2023 voer je de afwijking via een bijlage bij het arbeidsreglement in, want je onderneming telt 45 werknemers. In de loop van 2024 verwelkom je je vijftigste werknemer en op 1 januari 2025 telt je bedrijf 51 werknemers.

Dan kan je in 2025 geen gebruik maken van de afwijking. Ook als je op 1 september 2025 slechts 48 werknemers zou tellen, kan je er op dat moment geen gebruik van maken. Je moet altijd rekening houden met de situatie op 1 januari.  

Wat doet Securex voor jou?

Wil je in je bedrijf een afwijking voorzien en toch altijd een medisch attest vragen? Dan kan je bij je Securex Legal Advisor terecht voor een modelbijlage bij het arbeidsreglement. Je kan hem of haar contacteren via myHR@securex.be.

Sluit je liever een cao af? Ook dan kan je bij je Legal Advisor terecht voor een model.

Bron

Ziekte en ongeval
Algemene regels rond verlonen